Van 1341–1347 woedde er een burgeroorlog in het Byzantijnse Rijk. De oorlog begon op 26 oktober 1341 toen Johannes VI Kantakouzenos als tegenkeizer werd uitgeroepen.

 

Het Byzantijnse Rijk was in de veertiende eeuw en schim van wat het keizerrijk ooit was. De kruisvaarders die in 1204 Constantinopel hadden veroverd hadden het rijk onherstelbaar beschadigd. In 1261 heroverde het keizerrijk Nicea Constantinopel en stichtte het Byzantijnse Rijk opnieuw, maar veel gebieden die vroeger tot het rijk hadden behoord bleven onafhankelijk.

In de veertiende eeuw was de kans op herstel definitief verkeken, omdat er drie burgeroorlogen uitbraken. De tweede burgeroorlog, die van 1341-1347, verzwakte het rijk enorm. Johannes V Palaiologos werd gesteund door de Serviërs, Johannes VI Kantakouzenos door de Ottomaanse Turken. Beide rijken profiteerden van de Byzantijnse zwakheid en annexeerden grote gebieden. Johannes VI Kantakouzenos won de burgeroorlog maar werd heerser van een staat die alleen in naam een keizerrijk was.

In 1352, vijf jaar later, braken opnieuw vijandelijkheden uit. Johannes V Palaiologos was namelijk nog niet definitief verslagen. Hij slaagde er in om zijn troon terug te winnen. Maar weer verloor het Byzantijnse Rijk grote gebieden. Johannes V Palaiologos werd in 1373 uitgedaagd door zijn zoon Andronikos IV Palaiologos, waarmee de vierde burgeroorlog begon. Deze oorlog had tot gevolg dat de Ottomanen Gallipoli konden veroveren en daarmee de toegang tot Europa.

John V Palaiologos.jpg

Johannes V Palaiologos

Johannes V Palaiologos overleed in 1391. Enkele maanden voor zijn dood wilde hij de gouden poort van Constantinopel versterken. Dit deed hij met het marmer van bouwvallige kerken in de stad. De Ottomaanse sultan Bayezid I dwong de keizer echter om deze verdedigingswerken te slopen, anders zou hij het Byzantijnse Rijk de oorlog verklaren en zijn zoon Manuel blind maken. De keizer zwichtte voor deze druk.

Hoewel de Serviërs aanvankelijk wisten te profiteren van het Byzantijnse verval was het Servische Rijk geen lang leven beschoren. Servië viel uiteen in kleinere vorstendommen en in 1389 vond de legendarische Slag op het Merelveld plaats, toen prins Lazar werd verslagen door de Ottomaanse sultan. De Ottomaanse staat groeide uit van een klein vorstendom in een groot rijk, dat in 1453 Constantinopel zou veroveren en in 1529 en 1683 voor de poorten van Wenen zou staan.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

11 mei 330: Byzantium wordt Constantinopel

15 juni 1389: de Slag bij Kosovo Polje