Het was een van de slechtste oorlogsfilms die ik heb gezien, The Bridge at Remagen, maar de slag is van grote betekenis geweest voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de doorbraak bij Remagen stortte het Duitse westfront volledig in.

 

De Amerikanen kregen op 7 maart 1945 de Ludendorffbrücke bij Remagen ongeschonden in handen. Hierdoor konden ze troepen over de Rijn zetten. De Rijn was een half jaar lang een natuurlijke barrière geweest waardoor de geallieerden niet verder konden oprukken, Duitsland in. In september 1944 mislukte Operation Market Garden, de poging om via Nederland een doorbraak te forceren.

Behalve over de brug zelf werden ook via twee tijdelijke bruggen, die naast de Ludendorffbrücke werden gebouwd, Amerikaanse troepen de Rijn overgezet. Pogingen van de Duitsers om de brug te vernietigen mislukten en een uitzinnige Adolf Hitler besloot de zogenaamd verantwoordelijke officieren tegen de muur te zetten.

Tien dagen nadat de brug veroverd was stortte de Ludendorffbrücke toch in. Voor het verdere verloop van de slag maakte dit niet meer uit, want de Amerikanen hadden al een bruggenhoofd gevestigd en twee noodbruggen gemaakt, waarover de rest van het leger Duitsland binnen konden trekken.

Dankzij de verovering van de brug bij Remagen stortte de Duitse verdediging in het westen ineen. Adolf Hitler hoopte dat de Duitsers zouden doorvechten tot de laatste man, maar daar voelden veel militairen niet voor.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons