Het is 133 jaar geleden dat The Fabian Society, een Britse socialistische groep, is opgericht. Ze ijverden voor verbetering van het lot van de arbeidsklasse in de laat-Victoriaanse tijd, maar bestaan vandaag de dag nog steeds. Wie was en is deze linkse groep?

Oorsprong
In den beginne bestond alleen The Fellowship of New Life. Deze vegetaristische en pacifistische Engelsen baseerden hun filosofie onder andere op de grondlegger van vele groene partijen: Henry David Thoreau. Sommige leden wilden niet alleen filosofisch bezig zijn maar zichzelf ook politiek manifesteren. Zo ontstond The Fabian Society.

Naamgeving
Niet alleen is Fabian een ontzettend mooie naam, ook gaat er een diepere betekenis aan de naamgeving vooraf. De Society is gebaseerd op de Romeinse generaal Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Sommige Latinisten zullen deze veldmaarschalk kennen van zijn desastreuze overwinning op Hannibal. De filosofie die achter de naamgeving ging is dat je, net als de generaal, moet wachten op het goede moment om aan te vallen, maar wanneer je aanvalt moet dat met volle kracht zijn. Gelukkig zijn de Fabians minder fysiek vernietigend dan Fabius.

Arbeidersclub
In industrieel Groot-Brittannië was de positie van de arbeider in de fabrieken erg slecht. De Fabians richtten zich onder andere op hen. Het was niet zomaar een clubje linkse idealisten, trouwens: bekende leden waren Prime Minister Ramsay MacDonald, George Shaw en zelfs Bertrand Russel. Deze laatste vertrok spoedig nadat hij botste met het standpunt om Engeland met andere landen te verenigen tegen het machtige Duitsland.

Standpunten
De Fabians waren voor hun tijd verrassend progressief: ze wilden in 1906 het minimumloon verplichten, zorg voor iedereen en afschaffing van adellijke titels. Het waren geen communisten, daarentegen. Ze pleitten voor een kapitalistische welvaartsstaat met minimumloon en goede zorg. De tweede generatie schoof verder op naar links. Deze wilden privé-eigendom ontmoedigen door het instellen van zeer bezwarende belastingen. President Nehru van India was inmiddels om en inspireerde zijn politiek op de tweede generatie Fabians.

De huidige Fabians
Vandaag de dag bestaat The Fabian Society nog steeds. De groep heeft altijd een sterke invloed op Labour-partijen gehad en leverde dan ook premiers als Tony Blair. Ze hebben zo’n 7000 leden waarmee ze de politiek nog steeds beïnvloeden: door hun invloed zijn in het jaar 2000  de investering in de zorg door de politiek sterk toegenomen. De Young Fabians, de jongerengroep van de partij, zijn sinds 1960 actief.

Afbeelding: Wikimedia/Wikipedia Commons