Nadat het Duitse Rijk de Eerste Wereldoorlog had verloren was men verplicht herstelbetalingen te doen aan de geallieerde naties. Toen bleek dat de Duitsers hun schuld niet konden nakomen bezetten de Fransen, geassisteerd door de Belgen, het Ruhrgebied.

 

Herstelbetalingen

De Vrede van Versailles was een wapenstilstand van 20 jaar, zeggen sommige historici achteraf. De verhoudingen tussen het Duitse Rijk en Frankrijk waren en na de Eerste Wereldoorlog niet beter op geworden. In 1921 bezetten de Fransen Duisburg en Düsseldorf in de gedemilitariseerde zone omdat het Duitse Rijk achterbleef met herstelbetalingen. Frankrijk dreigde de rest van het Ruhrgebied te bezetten als de Duitsers niet met geld over de brug kwamen.

 

Het Duitse Rijk verloor het oostelijke deel van Opper-Silezië aan Polen in maart 1921. Dit was een groot verlies, omdat in dit gebied veel industrie was gevestigd. De Duitsers zochten toenadering tot de Sovjet-Unie en beide internationale outcasts sloten in 1922 het Verdrag van Rapallo. De Fransen, bondgenoten van de Polen, waren daar niet zo blij en besloten zich nog onverzoenlijker tegen de Duitse erfvijand op te stellen.

Het kostte het Duitse Rijk veel moeite om de geallieerden te betalen. In plaats van geld werden betalingen ook in natura gedaan, onder andere in hout en kolen. Volgens de geallieerden bleven ook deze betalingen achter, waarop Frankrijk begin januari 1923 besloot het Ruhrgebied te bezetten. Het Franse leger werd hierbij ondersteund door het Belgische leger.

 

Passief verzet

De Duitsers in het Ruhrgebied verzetten zich passief tegen de Fransen. De Duitse overheid begon bovendien veel nieuwe bankbiljetten te drukken, om mensen toch hun salaris te kunnen betalen, wat leidde tot hyperinflatie, economische crisis en de mislukte Bierkellerputsch in München van november 1923.

Duits verzet tegen de bezetting

De Duitsers wonnen vanwege het harde optreden van de Fransen de strijd wereldopinie. Frankrijk werd in 1924 gedwongen om akkoord te gaan met het Dawes-plan, waardoor de herstelbetalingen werden verlaagd. Het Dawes-plan maakte ook Amerikaanse leningen aan het Duitse Rijk mogelijk. De Duitse economie kon tussen in de tweede helft van de twintigste eeuwen bloeien dankzij Amerikaans geld. Daarna stortte alles keihard in als gevolg van de beurscrash van Wallstreet op 29 oktober 1929.

Afbeeldingen: Wikimedia / Wikipedia Commons