Planeet aarde staat onder druk. Dat is geen onbekend gegeven, maar in hoeverre de aarde bezwijkt onder de mens lijkt steeds erger te worden. Naarmate de technologie en wetenschap vordert, hoe meer bekend wordt wat voor onmogelijks we van de planeet vragen. Die bewustwording wordt steeds groter.

Een groep experts op het gebied van voeding, landbouw en milieu doet een oproep om anders te gaan eten. Om het milieu op een duurzame manier te laten voortbestaan moet ons eetpatroon veranderen, zegt deze zogeheten Eat-commissie. Als dit niet gebeurt zal er blijvende schade bestaan. Hun onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Ook een andere kant van het maatschappelijk middenveld is in beweging. Zo’n 12.000 Vlaamse jongeren spijbelden vorige week van school om aandacht te vragen voor de grote milieuproblemen waarmee we kampen. ‘Brossen (spijbelen) voor bossen,’ noemden zij het. Deze actie had succes: de twee jeugdige organisatoren konden een gesprek met maar liefst drie Belgische ministers afdwingen.

Een soortgelijke actie was de Earth Strike. In steden als Amsterdam en Nijmegen gingen tientallen mensen de straat op om het land bewust te maken van de toenemende klimaatverandering. Demonstranten vinden dat de overheid en bedrijven te weinig doen om een oplossing te vinden voor het probleem. Zij stellen voor om bedrijven verantwoordelijk te maken voor de milieuschade die zij aanrichten.

Maar ook in onze eigen regering zijn er spanningen over het klimaat. Er zijn namelijk meningsverschillen over het klimaatakkoord. De ministers denken dat ‘het uiteindelijk gaat lukken, maar het niet gemakkelijk wordt.’ Dat is zeer cryptisch en het is dus nog maar de vraag of zij er gezamenlijk uit gaan komen. Dijkhoff (VVD) wil niet dat het akkoord letterlijk wordt uitgevoerd, terwijl collega Jetten (D66) dit wel degelijk wil.

Klimaatproblemen lijken steeds meer het maatschappelijk middenveld en de politiek te bereiken. Dat is niet gek, aangezien de problemen stijgen. Dit is de enige juiste manier: de politiek gaat het niet vanzelf doen omdat de gevolgen van een (streng) klimaatbeleid is dat uiteindelijk ofwel bedrijven, ofwel de burger zal moeten betalen. Maar dit is het prijskaartje dat hangt aan één van de grootste problemen van deze tijd oplossen. Wie zich opwerpt om deze onpopulaire maar verantwoordelijke maatregelen te nemen, is niets minder dan een held.