De politiek heeft veel invloed op de manier waarop jouw zorgverzekering eruit ziet. Het eigen risico is misschien wel het bekendste voorbeeld van een politieke keuze die effect heeft op de financiën van alle Nederlandse huishoudens. Nu de verkiezingen onderweg zijn (maart 2021) zal ook het thema zorg weer uitvoerig aandacht krijgen. Want wat kunnen we verwachten? Achter de schermen deden politieke partijen al voorstellen voor betere en betaalbaardere zorg. Deze voorstellen werden door het CPB vertaald en doorberekend. Hoe zou dit in de praktijk eruit kunnen komen te zien? In dit artikel enkele opvallende politieke plannen en het effect op de zorgverzekering.

Eigen risico omhoog
Momenteel bedraagt het eigen risico voor de zorgverzekering 385 euro. Het is echter goed denkbaar dat dit opgehoogd zal worden naar 485 euro, per verzekerde. Een verhoging van het eigen risico werkt tweeledig. Enerzijds zullen er veel blije mensen zijn. Dit zijn dan vooral mensen die relatief weinig gebruik maken van de zorgverzekering. zoals jongeren. Door een hoger eigen risico zullen zij hun maandpremie zien dalen. Aan de andere kant zijn er echter mensen die juist wel veel gebruik maken van zorg, en dus relatief hoge zorgkosten hebben (vooral senioren). Zij zullen juist duurder uitkomen.

Korting bij gezond leven
De afgelopen jaren is er vanuit de maatschappij een discussie ontstaan rondom zorgkosten voor mensen die bewust gezond of ongezond leven. ‘’Leef je ongezond, dan zou je meer premie moeten betalen’’. Een goed voorbeeld hiervan is roken. Want, zo denken de voorstanders, waarom zou je minder premie moeten betalen als je je lichaam bewust en consistent schade toebrengt? Voorstanders van de korting bij een gezonde leefstijl kunnen rekenen op steun vanuit een deel van de politiek, die premiedifferentiatie naar leefstijl voorstellen. Er zijn echter nog teveel onzekerheden bij een dergelijke maatregel. Niet alleen op gebied van privacy, maar ook op gebied van frauderisico. Het is lastig te controleren.

Restitutiepolis op de schop
Een aantal politieke partijen wil het polisaanbod inkorten. Momenteel zijn er naturapolissen, budgetpolissen en restitutiepolissen. De verschillen zijn groot. En bovendien is de huidige situatie soms verwarrend voor consumenten. Daarom pleit ene deel van de politiek voor het afschaffen van de restitutiepolis. Zorgverzekeringen vergelijken wordt om deze manier eenvoudiger. Maar tegelijkertijd is er dan minder aanbod, dus minder keuzevrijheid. Alleen gecontracteerde zorg wordt dan immers 100% vergoed. Voor niet-gecontracteerde zorg zal de vergoeding 70% bedragen als de restitutiepolis komt te vervallen.

Bovenstaande punten vloeien voort uit het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020, dat beleidsopties voor de zorg voor de komende kabinetsperiode heeft geïnventariseerd. Voor meer punten en uitgebreide(re) toelichten kun je het rapport raadplegen. Bekijk hier alvast alle wijzigingen voor de zorgverzekering in 2021 en tips voor het vergelijken en afsluiten van je zorgverzekering.