Benut u alle talenten van uw personeel? Met online assessments kunnen medewerkers ontdekken wat hun sterke punten zijn en waar nog kansen tot verbetering liggen. Uiteraard ook erg nuttige informatie voor u als werkgever. Het aanbod aan tests is enorm en ze verschillen onderling sterk in kwaliteit. Er zijn voldoende online assessments die een compleet en accuraat beeld geven van de ontwikkelmogelijkheden van uw sollicitanten en medewerkers. Een overzicht.

  • General Intelligence Assessment

Op internet is een breed scala aan intelligentietesten te vinden. De kwaliteit van de resultaten kan erg verschillen en u zo op het verkeerde been zetten over de competenties van uw medewerker. Gevalideerde testen geven inzicht in hoe snel iemand nieuwe informatie verwerkt en zich nieuwe procedures aanleert. Het General Intelligence Assessment brengt het ontwikkelingspotentieel van uw medewerkers in kaart. Zeker als u deze inzet in combinatie met de Persoonlijk Profiel Analyse (PPA), krijgt u een compleet beeld van uw personeel. Dit assessment wordt gedaan aan de hand van redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en – accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Deze test kan erg waardevol zijn wanneer u iemand wilt aannemen voor een sleutelpositie binnen uw onderneming.

  • Persoonlijk Profiel Analyse

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een tijd- en kostenbesparend middel bij de selectie van nieuwe medewerkers. Ook kunt u met dit middel spanningen binnen een team oplossen of manieren zoeken om uw medewerkers te blijven motiveren. De test geeft een accuraat en volledig beeld van de motivatie van de medewerker, het type werkomgeving waarin hij het prettigst werkt, welke gedragseigenschappen hij bezit en hoe hij presteert onder druk. Het assessment bestaat uit het invullen van een vragenlijst. De analyse vraagt wel om enige toelichting van een gekwalificeerd adviseur. Zo krijgen u en uw (potentiële) medewerker een duidelijk en betrouwbaar antwoord op de vraag of hij de juiste persoon is voor de functie en uw onderneming.

  • Emotionele Intelligentie

Intelligentie en competenties zijn gebruikelijke maatstaven in het wervingsproces. Daarnaast is ook emotionele intelligentie belangrijk. Emotionele intelligentie zegt veel over de zelfkennis, de wijze van communiceren en het aanpassingsvermogen van uw medewerker. Bovendien speelt het een belangrijke rol in de stressbestendigheid en de motivatie van uw medewerker. Emotionele intelligentie is met de juiste middelen betrouwbaar vast te leggen volgens de volgende pijlers: welzijn, zelfbeheersing, emotionaliteit, sociabiliteit, aanpassingsvermogen en zelfmotivatie. Uw adviseur bespreekt deze resultaten vervolgens met uw medewerker. In dit gesprek wordt vastgesteld in hoeverre uw medewerker zich in het profiel herkent. Zo komt het verbeterpotentieel van uw medewerker snel aan het licht. Nuttig voor het persoonlijke ontwikkelingsplan en te gebruiken in beoordelings- en coachinggesprekken.

  • 360 graden feedback

Iedereen heeft een beeld bij zijn eigen functioneren. In hoeverre komt dit overeen met het beeld dat anderen van hem hebben? Het assessment ‘360 graden feedback’ biedt een vergelijking tussen het zelfbeeld en het beeld van leidinggevenden, collega’s en klanten. Aan de hand van 45 stellingen worden de volgende competenties vanuit meerdere perspectieven beoordeeld: visie, invloed, teamgerichtheid, gedrevenheid, commercieel inzicht, impact, communicatie, organisatie en probleemoplossend vermogen. De resultaten van dit assessment helpen bij het ontwikkelen van zelfkennis en het verhogen van de effectiviteit. 360 graden feedback wordt onder meer toegepast als input voor het sturen op performanceverbetering, het in kaart brengen van trainingsbehoeften en het meten van de effectiviteit van gevolgde opleidingen en trainingen.

  • Team Analyse

Ontstaan er spanningen tussen collega’s? Of wilt u weten of die sollicitant wel binnen het huidige team past? Aan de hand van een teamanalyse krijgt u een duidelijk beeld van de teamstructuur en de competenties van het team. Dit online assessment laat uw medewerkers op basis van intuïtie de ideale teamcultuur opstellen. Het bevordert niet alleen de communicatie en openheid binnen het team, maar legt ook bloot waar de kern van mogelijke samenwerkingsproblemen ligt. In dit assessment wordt de bijdrage van ieder teamlid gevraagd. Teamdoelstellingen, teamcompetenties en kenmerken voor succesvol functioneren worden vastgesteld en in een gesprek met een adviseur nader toegelicht. Aan de hand hiervan kunnen vervolgafspraken gemaakt worden.

Door Corry Verhoeven en Tanja Heetkamp, senior adviseurs personeelsmanagement bij ABAB Accountants en Adviseurs