Zelden verkeerde de wereldeconomie in een tijd met meer onzekerheid dan sinds de uitbraak van het coronavirus. Tienduizenden mensen in ons land raakten hun baan kwijt, wereldwijd kwamen zelfs vele miljoenen mensen zonder werk te zitten. Hoe wordt die klap eigenlijk opgevangen? Want als zo’n groot deel van de bevolking zonder werk zit, hoe moet het dan verder met de economie?

Toekomstbeeld onduidelijk
Economen breken zich er het hoofd over en wagen zich slechts met mate aan voorspellingen. Logisch, want er valt niet veel te voorspellen. Veel zal afhangen van de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus. Zolang dat virus niet onder controle te brengen is, blijft de economische situatie onvoorspelbaar en zeer zorgelijk. Het voorspellen van de toekomst op economisch gebied was altijd al een lastige klus, maar is intussen schier onmogelijk geworden. Feit is dat zeer velen getroffen zijn door de crisis en dat dit onvermijdelijk ook zijn impact gaat krijgen op de rest van de bevolking.

De grootste klap moet nog komen
Eén ding waarover de experts het wel eens lijken te zijn, is dat de grootste klap nog moet komen. Het verlies van je baan is natuurlijk een behoorlijke klap, maar raakte in principe alleen jou als individu en eventueel in het kielzog daarvan je gezin. Maar als grote bedrijven het straks niet meer redden, gaan die failliet en raken nog veel meer mensen hun baan kwijt. Je zou dus kunnen stellen dat de nu zichtbare resultaten op de arbeidsmarkt slechts het topje van de ijsberg zijn.

Graadmeter
De arbeidsmarkt kun je op diverse manieren monitoren. Als bedrijf kun je een vacature plaatsen op internet en onderzoek wijst uit dat in de periode direct na de uitbraak van het coronavirus aanmerkelijk minder vacatures werden geplaatst. Maar de echte keiharde cijfers komen uit de rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en dienen als graadmeter voor de arbeidsmarkt in ons land. Overigens verschillen de circulerende cijfers over het aantal werklozen nogal. Dat komt door een interpretatieverschil van de term ‘werkloos’. Mensen die hun baan verliezen en direct op zoek gaan naar een nieuwe baan, worden als ‘werkloos’ beschouwd. Dat zijn er ten gevolge van de coronacrisis in ons land 60.000 geweest in de eerste drie maanden na de virusuitbraak. Nog eens 140.000 mensen verlieten de arbeidsmarkt, maar zochten niet direct een nieuwe baan. Veelal betreft dit studenten.