U kent allemaal vast dat gezegde over dood en brood. Welnu, dat bleek niet uit de lucht gegrepen. Anno 2017 is de uitvaartbranche namelijk een van de snelst groeiende economische sectoren van ons land. Bedrijven als Uitvaartcompact hebben afgelopen jaar bijna 1000 nieuwe banen helpen scheppen. De sector is inmiddels op jaarbasis ruim 1,1 miljard waard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Het grootste deel van de groei zit daarbij in de komst van bedrijven die actief zijn in de uitvaartverzorging, van eenmansbedrijfjes tot grote uitvaartcentra. Deze bedrijven zijn samen goed voor 90 procent van alle werkgelegenheid in deze sector.

Natuurlijk wordt de groei voor een belangrijk deel gedreven door de stijging van het aantal sterfgevallen (van 140,000 per jaar nu naar 200,000 in 2040). Maar er zijn ook belangrijke veranderingen op het gebied van dienstverlening en technologie die de groei opstuwen. In het geval van de online dienstverlening vallen die twee zelfs samen. Een belangrijke nieuwe mogelijkheid die online biedt is dat mensen die niet bij een begrafenis of crematie aanwezig kunnen zijn, de dienst toch via een videoverbinding kunnen volgen. De groei naar dit soort services zal naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Verder zal ook het zogeheten natuurbegraven aan populariteit winnen. Begrafenisondernemers zien hier op termijn zelfs een hele nieuwe tak binnen de branche ontstaan.

Voor de consument zijn dit zonder meer gunstige ontwikkelingen. De keuzemogelijkheden nemen toe. De grote verscheidenheid aan soorten diensten biedt iedereen de kans om zijn of haar einde op een waardige, volstrekt persoonlijke manier te regelen.