Het wordt tijd dat de deksel wordt gelicht van de zwarte doos die Europese Centrale Bank heet. Ik wil laten zien hoe het beleid tot stand komt, hoe het beleid en het democratische toezicht erop tekort schiet, en hoe het anders kan. Nee: hoe het anders moet!

Zij beïnvloeden uw leven diepgaand. Zij zijn echter niet gekozen en zetelen buiten Nederland. U leest elke dag over ze, dus onbekend zijn ze niet. Als u ze op straat tegen zou komen dan herkent u ze ongetwijfeld meteen. Grote kans dat u nu denkt aan Brussel, de Europese Commissie, het Europees Parlement en Jean-Claude Juncker. Maar daar heb ik het niet over.

Ja, al die instellingen en personen beïnvloeden uw leven ook. Maar zij zijn wél gekozen; het Parlement direct en de Europese Commissie indirect. Zoals gezegd beïnvloeden zij uw leven maar zij bepalen bijvoorbeeld niet of uw pensioen(aanspraken) wordt/en gekort, of uw pensioen straks toereikend is voor een fatsoenlijk leven, hoeveel rente u op uw spaartegoed krijgt, wat u met uw inkomen kunt kopen of hoe hoog uw hypotheekrente is of zal zijn. En als u denkt, maar hoe zit het met al die miljarden voor Griekenland, zelfs bij het overmaken van die miljarden hebben zij níet het hoogste woord. Kortom, zij bepalen al deze belangrijke zaken niet. Den Haag doet dat evenmin overigens.

Als ik ‘zij’ zeg, dan doel ik ook niet op ‘Brussel’ maar op Frankfurt. Daar staat het kantoor van de Europese Centrale Bank (ECB), een instelling die wel de hoogte en de waarde van uw pensioen, de waarde van uw inkomen, uw maandelijkse hypotheeklasten, uw spaarrente en veel meer beïnvloedt, zo niet in feite bepaalt. Sterker nog, sinds het begin van de huidige crisis bepaalt de ECB het lot van individuele lidstaten! Griekenland en met name de Griekse banken worden overeind gehouden vooral door ECB-geld en ECB-besluiten. En al die Nederlandse miljarden voor Griekenland dan? Onze politieke leiders zouden er niet eens over vergaderen als de ECB niet had besloten dat Griekenland binnen de Eurozone gehouden moet worden.

Wat weet u eigenlijk over deze instelling die zo belangrijk is voor elk facet van uw leven? Weet u eigenlijk in hoeveel opzichten de ECB uw leven beïnvloedt – nu en straks – en hoe dat werkt? Weet u hoe die instelling werkt? Als u denkt ‘eigenlijk weet ik er niet veel over’, maak uzelf dan geen verwijten. Voor de overgrote meerderheid van ons is de wereld van de centrale banken een mystieke wereld. De ECB en de centrale banken in het algemeen zijn een soort black box: we weten dat ze bestaan maar wat zich daarbinnen afspeelt, dat blijft onbekend. Dat de centrale banken niet bepaald uitblinken in transparantie helpt ook niet echt. Ja er wordt veel geschreven over de ECB maar doorgaans is de berichtgeving over de ECB en de monetaire zaken oppervlakkig en kritiekloos.

Dat over die instellingen weinig bekend is terwijl ze zoveel invloed op het leven van elk van ons hebben, is niet alleen kwalijk en onwenselijk; het kan zelfs gevaarlijk zijn. Nu wordt er immers over ons maar niet door ons of namens ons besloten. Het is mijn missie de deksel van de zwarte doos die ECB heet op te lichten en te bespreken wat er werkelijk gebeurt, wat er allemaal fout gaat en hoe het anders en beter kan. Als u deze missie belangrijk vindt, is dit uw kans. Steun mijn project ‘Wat doet de ECB (met me)?’ en verzeker u van uitgebreide informatie over het reilen e zeilen van die instelling. En vooral: verzeker u van onafhankelijke, kritische reportages over dit meest machtige maar minst democratische van alle Europese instellingen.

Wat krijgt u voor uw steun?

Elke week verschijnen er twee achtergrondartikelen hier op Jalta en op de speciaal voor dit project opgerichte website www.watdoetdeecb.nl

Ik zal kritische vraaggesprekken houden met Nederlandse en Europese monetaire beleidsmakers.

Ik zal bezoeken brengen aan Frankfurt (waar de ECB zetelt) en aan Brussel (waar in het Europees Parlement toezicht zou moeten worden gehouden op het werk van de centrale bank) om inzichtelijk te maken hoe het proces van monetaire beleidsvorming werkt – en hoe weinig transparant en democratisch dat proces feitelijk is.

Ik zal een wekelijks Twitterspreekuur houden waarin je al je vragen over monetair beleid aan mij kan voorleggen en voorstellen voor artikelonderwerpen kunt doen.

Ik zal een bijeenkomst met donateurs houden waarin nader ingegaan wordt op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in mijn artikelen.

Alle donateurs ontvangen gratis mijn nieuwe e-publicatie ‘Boerenverstand in Economenland’, die gepland staat voor begin 2016.

Niet-abonnees die 50 euro doneren, krijgen een gratis halfjaar abonnement op Jalta waar ik elke week meermaals over economische en politieke ontwikkelingen en achtergronden schrijf.

Donateurs van EUR 100 of meer krijgen een gratis jaarabonnement op Jalta en een gesigneerd exemplaar van mijn boek ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’.

Al met al meer dan genoeg redenen dus om mijn project te steunen! Dat steunen doe je overigens door nu naar Yournalism te gaan en daar op mijn donatiepagina een bedrag naar keuze aan te klikken en het vervolgens over te maken. Als 500 van jullie een tientje overmaken, kan ik al van start. Pardon: ik heb nu nog 434 tientjesdonateurs nodig, want 66 mensen gingen jullie al voor. Bij voorbaat dank voor jullie steun! [NB: meer geven mag ook natuurlijk!]

edindonatie