Myron Ebell, verbonden aan de Amerikaanse pro-markt denktank het ‘Competitive Enterprise Institute’ (CEI), heeft onlangs een bezoek gebracht aan Londen en Brussel, alwaar hij uitleg heeft gegeven over het toekomstig klimaatbeleid van de regering-Trump. Het was schokkend ervaring voor degenen die nog nog steeds in de greep zijn van het ‘verschrikkelijke-door-de-mens-veroorzaakte-opwarming-van-de-aarde-syndroom’.

Myron Ebell was leider van Trump’s transitieteam inzake EPA (‘Environmental Protection Agency’), dat volgens de campagneuitspraken van de nieuwe president grondig op de schop moet.

Wat heeft EPA misdaan?

Onder de titel; ‘And not the nuclear kind: The agency’s junk-science promoters are flipping out’, schreef Julie Kelly voor de ‘National Review’:

In his recently released and timely book, Scare Pollution: Why and How to Fix the EPA, author Steve Milloy says this about the Environmental Protection Agency:

The EPA has over the course of the last 20 years marshaled its vast and virtually unchallenged power into an echo chamber of deceptive science, runaway regulations and fatally flawed research derived from unethical human experiments. The EPA’s conduct runs the gamut from subtle statistical shenanigans to withholding key scientific data, from seeking to rubberstamp baseless research data to illegally spraying diesel exhaust up the noses of unsuspecting children and other vulnerable populations.

Milloy, who runs the website JunkScience.com, has chronicled the scientific and bureaucratic abuse at the EPA for two decades, and he is thrilled by President Trump’s plans to finally reform the EPA. “I can think of no agency that has done more pointless harm to the U.S. economy than the EPA — all based on junk science, if not out-and-out science fraud,” Milloy told me. “I am looking forward to President Trump’s dramatically shrinking the EPA by entirely overhauling how the remaining federal EPA uses science.” It looks like the EPA will be the agency hardest hit by the Trump sledgehammer. …

Lees verder hier.

In Londen was Myron Ebell op bezoek voor een goed bezochte persconferentie, georganiseerd door de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) en de ‘Foreign Press Association’ (FPA). Hier gaf hij toelichting op het te verwachten klimaatbeleid van Donald Trump.

Zie de video.

 

 

Hier volgen enkele van zijn uitspraken.

De president is van mening dat klimaatverandering geen crisis is en geen urgente actie vereist.

Ebell verklaarde te verwachten dat Trump de VS zal terug trekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs. Een besluit daartoe kan in beginsel binnen enkele dagen worden genomen. Daarvoor zijn verschillende juridisch-technische opties.

Ebell:

He could do it by executive order tomorrow, or he could wait and do it as part of a larger package. There are multiple ways and I have no idea of the timing.

Inmiddels heeft hij de pagina over klimaatverandering verwijderd van de website van het Witte Huis en vervangen door informatie over een energiebeleid gebaseerd op fossiele brandstoffen. Ook heeft hij toestemming gegeven voor de bouw van twee oliepijpleidingen. Daarnaast heeft hij beloofd het klimaatactieplan van Obama en de EPA-regelgeving inzake CO2-uitstoot ongedaan te maken en geen geld meer te steken in de klimaatactiviteiten van de VN.

Volgens Ebell heeft de Amerikaanse bevolking het deskundigendom (‘expertariat’) de rug toegekeerd. Ze zaten er vaak naast met hun voorspellingen, zoals de Brexit en de verkiezingsoverwinning van Trump. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Volgens hem is het een klasse vol arrogantie en hoogmoed.

Ebell is van mening dat de motivatie voor klimaatactie voortspruit uit gevestigde belangen. Het klimaat-industriële complex is gigantisch en omvat vele groeperingen van de producenten van duurdere energie tot wetenschappers die daarvan profiteren door de bevordering van hun carrières en subsidies.

Ebell herinnerde eraan dat er de laatste 20 jaar – statistisch gezien – geen significante opwarming heeft plaatsgevonden. De gevoeligheid van het klimaat voor een verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer is dus sterk overschat. De voordelen van geringe opwarming en hogere CO2-concentraties zijn door de klimaatalarmisten geminimaliseerd.

Volgens Ebell is de groene beweging de grootste bedreiging van de vrijheid in de moderne wereld.

Wat betreft EPA’s ‘endangerment finding’, waarin in 2009 werd vastgesteld dat broeikasgassen een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu was Ebell van mening dat deze ongedaan diende te worden gemaakt en dat dat ook zal gebeuren. Ook hiervoor bestaan verschillende trechnisch-juridische opties.

Aldus Myron Ebell.

In reactie op Ebell’s bezoek aan Brussel bekritiseerde de klimaatadviseur van de Europese Commissie, Jos Delbeke, diens uitspraken. Daarbij bleef hij keurig binnen de grenzen van de politiek correcte Europese waandenkbeelden over het klimaat. Hij noemde Ebell ‘eigenlijk toch wel een beetje wereldvreemd … Iedereen is bezorgd over een probleem dat zich aan het manifesteren is [Noot HL: Welk probleem is zich aan het manifesteren?]. … Zijn ideeën hebben niets te maken met klimaat … maar de problemen in de fossiele brandstoffen. Het terugtrekken uit het Parijs-akkoord zal nog jaren duren [Noot HL: Ebell heeft aangegeven dat dat op korte termijn mogelijk is.] … De grote verworvenheid van Parijs is dat China en de opkomende industrielanden aan boord zijn gekomen [Noot HL: China heeft verklaard tot 2030 niets te zullen doen. Andere landen hebben slechts intentieverklaringen afgegeven, maar geen verplichtingen aanvaard.] … Het huidige Amerikaans beleid zal tot een internationaal isolement leiden. [Noot HL: Het isolement van het machtigste en rijkste land op aarde? ‘De muis die brulde!’] …

Men kan zich afvragen in wat voor een geopolitieke en klimatologische fantasiewereld de EU leeft. Men zou toch veronderstellen dat deze intelligente en goed-opgeleide vertegenwoordiger van het Europese standpunt enig gevoel zou hebben voor de verhoudingen in de wereld en ook kennis zou hebben genomen van de belangrijke ontwikkelingen die in de klimatologie gaande zijn, in het bijzonder ten aanzien van de opwarmings’pauze’ of hiatus. Niets van dat al! Zo’n twintig jaar afwezigheid van significante opwarming en een ‘consensus’ onder het merendeel van gekwalificeerde wetenschappers dat er geen sprake is van catastrofale opwarming, hebben hem en de Europese Commissie nog niet van gedachten kunnen veranderen. Cognitieve dissonantie?

Het bevestigt maar eens te meer dat het beleid/bureaucratie een mammoettanker is die moeilijk van koers is te veranderen.

In mijn jongere jaren was ik een geestdriftig voorstander van de Europese integratie. Maar de irrealistische standpunten, die de EU bij monde van mensen als Jos Delbeke thans verkondigt, doen mij gruwen en sterken mij in het gevoel dat de patiënten het beheer van de psychiatrische inrichting hebben overgenomen.

De Europese idealen van weleer hebben uiteindelijk een monster gebaard, onder meer in de vorm van prioriteit voor decarbonisering, waarvoor de economie op de schop moet, met onvoorstelbaar welvaartsverlies. Gelukkig doet Europa op vele gebieden nog steeds goed werk! Dat mogen we niet vergeten! Maar op klimaatgebied is Europa een hopeloos geval.

Hoe zou het toch komen dat de burgers een toenemend wantrouwen koesteren ten aanzien van ‘Europa’?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken op Jalta zie hier.