Wat wil je klanten van jezelf tonen in de eerste kennismaking? Wat is je kernbelofte, dat wat ze altijd van je mogen verwachten? Dat is de kernvraag van marketing. Een niet minder belangrijke vraag is hoe je dan vervolgens die kernbelofte gaat communiceren: online, offline, of allebei? Voordat u naar een ervaren reclamebedrijf als Reclameland stapt, loont het om eerste eens goed over die kernvragen na te denken.

De voordelen van online lijken duidelijk: een groot en groeiend publiek, toenemende gewendheid van lezers aan allerlei reclameuitingen in hun dagelijkse berichtenstroom, en een steeds grotere variatie in soorten reclameuitingen. Voordeel van online is ook dat de lezer persoonlijk benaderd kan worden. Op basis van bekende voorkeuren kan precies worden bepaald welke soort reclameuiting precies bij de lezer past — je kan zo redelijk precies je eigen publiek voorselecteren.

Maar vlak de voordelen van traditioneel drukwerk niet uit! Het grootste voordeel van offline is de zichtbaarheid. De grote verscheidenheid aan formaten, van abri tot naamkaartje, zorgt ervoor dat voor elke denkbare situatie precies dat soort drukwerk kan worden geproduceerd dat het meest in het oog springt. De creativiteit die reclamemakers offline tentoon spreiden, is bovendien van een niveau waaraan online nog niet kan tippen. Het gaat daarbij niet alleen om formaten maar ook om kleuren, lettertypes en afbeeldingen. The sky is letterlijk the limit – denk maar aan de reclame op de zijkant van een luchtballon, die kilometers in de omtrek zichtbaar is.

Beide reclamevormen hebben dus voordelen. Het slimst is dan ook een aanpak die niet uitgaat van vooroordelen (“Online heeft de toekomst!”, “Drukwerk werkt gewoon beter!”) maar van geval tot geval bekijkt wat het beste werkt, en waar mogelijk een combinatie van de twee nastreven.