De geoloog en paleoklimatoloog, Gerrit van der Lingen, die sinds vele jaren in Nieuw Zeeland werkt en woont, heeft onlangs een belangrijk boek gepubliceerd, getiteld: ‘The Fable of a Stable Climate. The writings and debates of a climate realist‘.

In navolging van – Jurassic Park – Michael Crighton en Sir Nigel Lawson (voormalig minister van Financiën onder Margareth Thatcher) vergelijkt hij daarin de huidige klimaathysterie met een quasi–religie, die het vacuüm opvult, die de christelijke religies in het Westen hebben achtergelaten.

Allereerst het element van de openbaringen. Deze zijn afkomstig van klimaatmodellen die op supercomputers zijn doorgerekend. De uitkomsten daarvan worden als onaantastbare waarheid aanvaard en mogen daarom niet worden bekritiseerd.

Onfeilbaarheid. De samenvattingen voor beleidsmakers van het VN–klimaatpanel (IPCC) worden door de meeste media en politici als absolute waarheid beschouwd, net zoals de Heilige Schrift.

De catechismus met zijn de geloofsartikelen die door het IPCC worden gepropageerd (maar die nochtans niet juist zijn!). Voorbeelden hiervan zijn: de CO2–concentratie in de atmosfeer stijgt in een alarmerend tempo; de mensheid speelt een belangrijke rol in de mondiale CO2–cyclus; er is een nauwe samenhang tussen veranderingen in de CO2–concentratie in de atmosfeer en de wereldtemperatuur; enz. enz. Nogmaals, geen van deze beweringen is waar!

De bijbel. Dat zijn de rapporten van het IPCC, in het bijzonder de samenvattingen voor beleidsmakers.

Concilies. De jaarlijkse klimaattoppen.

Hogepriesters, zoals Al Gore en Rajendra Pachauri. In ons land Pier Vellinga.

Aflaten, in de vorm van ‘carbon credits’, die men bijvoorbeeld kan kopen ter compensatie van de CO2–uitstoot bij vliegreizen.

Excommunicatie. Iedereen die zich niet aan de leer houdt, loop het risico te worden geëxcommuniceerd. Soms gebeurt dat door verlies van financiering voor wetenschappelijk onderzoek, soms door afwijzing van artikelen die ter publicatie worden aangeboden en soms zelfs door ontslag.

Bestraffing. Binnen de Rooms–Katholiek Kerk was dit in vroeger tijden het werkterrein van de inquisitie. Thans zijn er verschillende klimaatalarmisten die pleiten voor processen à la Neurenberg voor klimaatsceptici.

Berouw. Maar als klimaatsceptici maar voldoende berouw zouden tonen, zouden zij vergiffenis van hun zonden kunnen krijgen.

Het bovenstaande beslaat is slechts een klein fragment uit het boek van Gerrit van der Lingen. Voor een uitvoeriger bespreking zie hier.

Verplichte lectuur voor klimatofielen van alle gezindten!

Voor mijn eerder bijdragen aan Jalta zie hier.