De verspreiding van het geloof dat er iets verschrikkelijks aan de hand is met het klimaat is een wonderlijk fenomeen. Internationale organisaties hebben hierbij een voortrekkersrol gespeeld. Buiten het VN-klimaatpanel (IPCC) was de EU de eerste die de verschrikkingen beschreef van de opwarming van de aarde, die overigens nog maar steeds niet wil komen. In een Commissie-document uit 2003, werd een breed assortiment aan onheil beschreven dat ons stond te wachten.

De arme Europarlementariërs aan wie het werd gepresenteerd, kregen emmers met hallucinante ellende over zich uitgestort, waaronder een mogelijk onomkeerbare verandering van het klimaat; een stijging van de gemiddelde mondiale oppervlaktetemperatuur met 1,4 to 5,8 graden over de komende eeuw; zeespiegelstijging van wel 88 cm; weersextremen, zoals droogten, stormen en overstromingen, megaschade voor de landbouw en veeteelt, die tot honger kunnen leiden; alsmede verspreiding van besmettelijke ziekten en schade voor de menselijke gezondheid.

Te oordelen naar de latere besluitvorming van de EU over de terugdringing van de grote boosdoener en verantwoordelijke voor dat alles – de menselijke uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen – heeft deze klimaatpropaganda het gewenste effect gehad op de lichtgelovige parlementariërs. Die hebben ingestemd met een beleid dat inmiddels vele tientallen miljarden heeft gekost, zonder dat daar ook maar enig aantoonbaar effect op het klimaat tegenover staat. ‘All pain and no gain!’

Fatih Birol

Vele jaren later ontpopten zich ook andere internationale organisaties, zoals de Wereldbank en het IEA (‘International Energy Agency’) als propagandisten van het klimaatbeleid. Men vraagt zich af over welke deskundigheid deze organisaties beschikken op klimaatgebied. Geen enkele natuurlijk! Maar dat was voor hen geen reden om zich te onthouden van een intensieve bemoeienis met het klimaat, waarbij de hype van hun kant en passant voortdurend wordt aangewakkerd.

Vooral de huidige Secretaris–Generaal van het IEA, Fatih Birol, de opvolger van ‘onze’ Maria van der Hoeven, heeft in de media veel aandacht getrokken met zijn doemscenario’s. In 2015 bracht het IEA een rapport uit waarin werd gesteld dat toezeggingen die Europa en landen als de Verenigde Staten, Rusland, Mexico en China eind vorig jaar in petto hadden voor het nieuwe klimaatverdrag van Parijs, alsnog in een gevaarlijke temperatuurstijging op aarde van 2,6 graden aan het eind van deze eeuw zouden resulteren.

Zonder veel verdergaand beloften is de veilige grens voor klimaatopwarming al in 2040 bereikt en stijgt de temperatuur aan het einde van de volgende eeuw (2200) door tot 3,5 graden. ‘Daarmee zeggen we gedag tegen de planeet zoal we hem eeuwenlang gezien hebben’, aldus Fatih Birol bij de presentatie van het rapport. Het IEA heeft klimaat niet in zijn mandaat staan en beschikt evenmin over enige deskundigheid ter zake. Maar dat weerhoudt het er niet van om al kersenplukkend daarover paniekverhalen te verspreiden.

Het IEA heeft klimaat niet in zijn mandaat staan en beschikt evenmin over enige deskundigheid ter zake. Maar dat weerhoudt het er niet van om al kersenplukkend daarover paniekverhalen te verspreiden.

Als konijntjes verlamd door het schijnsel van de lichtbak hebben ook vele prominente politieke leiders zich in de loop der tijd over klimaat uitgelaten. Een willekeurige greep:

  • Tony Blair, voormalig premier van het VK in een commentaar op de ‘Stern Review‘:

‘What is not in doubt is that the scientific evidence of global warming caused by greenhouse gas emissions is now overwhelming… [and] … that if the science is right, the consequences for our planet are literally disastrous.’

  • Tony Blair en Jan-Peter Balkenende, in een gemeenschappelijke brief in oktober 2006 aan EU–leiders:‘We have a window of only 10 – 15 years to take the steps we need to avoid crossing a catastrophic tipping point.’
  • De voormalige Canadese premier, Stephen Harper, kwalificeerde klimaatverandering als: ‘… perhaps the biggest threat to confront the future of humanity today.’
  • De toenmalige Franse President, Nicolas Sarkozy, verklaarde: ‘What is at stake is the fate of humanity as a whole.’

Maar ondanks het feit dat de opwarming zo’n 18 jaar geleden is gestopt, gaat het gejeremieer maar door. Hierbij een paar citaten uit de speeches van wereldleiders bij de opening van de klimaattop (COP–21) eind november 2015 in Parijs.

  • Barack Obama: ‘Nearly 200 nations have assembled here this week — a declaration that for all the challenges we face, the growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other.’
  • François Hollande: ‘C’est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d’État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n’avait accueilli autant d’autorités venues d’autant de pays. Jamais, je dis bien jamais, l’enjeu d’une réunion internationale n’avait été aussi élevé, car il s’agit de l’avenir de la planète, de l’avenir de la vie.’
  • Angela Merkel: ‘Heute haben Regierungschefs aus rund 150 Ländern die Möglichkeit, bei allen Kontroversen und Interessenunterschieden ein gemeinsames und sehr konkretes Signal zu senden – ein Signal, das über die Zukunft unseres Planeten entscheidet. Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Wir wissen: Wir müssen heute handeln.’• Paus Fransiscus: ‘We are on the brink. We are on the brink of a suicide, to use a strong word …’

Nog onlangs heeft president Obama zijn klimaatverdwazing naar een hoger plan getild. Hij heeft het Pentagon opgedragen om prioriteit te geven aan klimaatverandering in alle militaire activiteiten.

De ‘Washington Times’ rapporteerde daarover:

The Pentagon is ordering the top brass to incorporate climate change into virtually everything they do, from testing weapons to training troops to war planning to joint exercises with allies.

A new directive’s theme: The U.S. Armed Forces must show ‘resilience’ and beat back the threat based on ‘actionable science.’

It says the military will not be able to maintain effectiveness unless the directive is followed. It orders the establishment of a new layer of bureaucracy — a wide array of ‘climate change boards, councils and working groups’ to infuse climate change into ‘programs, plans and policies. …’

The directive, ‘Climate Change Adaptation and Resilience,’ is in line with President Obama’s view that global warming is the country’s foremost national security threat, or close to it. Mr. Obama says there is no debate on the existence of man-made global warming and its ensuing climate change. Supporters of this viewpoint label as ‘deniers’ any scientists who disagree.

Ik heb in het verleden veel met militairen van het hogere kader samengewerkt in binnen– en buitenland. Ik was altijd onder de indruk van hun gemotiveerdheid, oprechtheid en intelligentie. Ik kan mij zo voorstellen wat hun reactie was op deze order: hoofdschuddend, maar toch pogen deze loyaal uit te voeren. Maar dit soort verdwazing leidt uiteindelijk natuurlijk toch tot een ondermijning van de hoofdtaken van de krijgsmacht.

Raadselachtig

Het blijft raadselachtig. Alle in het voorgaande genoemde politici en anderen hebben een hoger dan gemiddeld intelligentieniveau en bekleden verantwoordelijke functies of hebben dat in het verleden gedaan. Van geen van hen is bekend dat zij financiële belangen hebben bij het aanjagen van de klimaathype, zoals bijvoorbeeld Al Gore, die wèl heeft. En tóch hebben zij daaraan actief bijgedragen en/of doen dat nog steeds.

Maar is het niet bizar dat ruim 18 jaar nadat de opwarming vanzelf is opgehouden er nog zoveel heisa over wordt gemaakt? Wat zou hiervan toch de oorzaak kunnen zijn?

Er zijn vele factoren die daaraan hebben bijgedragen, maar ik vermoed dat groepsdenken en het vooral bij vele politici vaak latent aanwezige Messiascomplex er toch wel uitspringen.

Voor mijn eerdere bijdragen aan Jalta zie hier.