De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt, stuurde vorige week een brandbrief aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën.

 

Ze spraken daarin hun zorgen uit over de voorgenomen belastingveranderingen, die ook inhouden dat giften straks alleen nog maar voor 37% aftrekbaar zijn. Dit geldt dus ook voor de giftgevers die in de hoogste belastingschijf zitten.

Goede Doelen Nederland schrijft in zijn persbericht:

In de Kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling van 26 april jl. staat dat de giftenaftrek gehandhaafd blijft. Het kabinet wil de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid weliswaar verbeteren, maar versobering en besparing wordt hierbij niet beoogd. Het afbouwen van het tarief waartegen giften kunnen worden afgetrokken is in strijd met het uitgangspunt van de kabinetsreactie.

De brandbrief kunt u hier lezen.  De SGP-fractie is ook erg kritisch op de kabinetsplannen, wat giftenaftrek betreft.

 

Uitgelichte afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons

 

De SGP heeft volkomen gelijk over giftenaftrek