Zoals elk jaar heeft ieder van ons ook aan het einde van 2015 allerlei goede voornemens voor zichzelf bedacht. Stoppen met roken zal wel weer het vaakst voorkomen in de lijstjes. Een van mijn voornemens voor 2016 wil ik graag met u delen, omdat ik hoop dat we dat samen zullen doen.

De term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is inmiddels zo ingeburgerd dat velen het simpelweg over MVO hebben. De impliciete boodschap is ‘er is toch niemand die níet weet waar MVO voor staat.

MVO, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is zó in tegenwoordig dat we het stadium waarin elk zichzelf respecterend bedrijf in zijn jaarverslag veel aandacht aan MVO geeft, voorbij, zijn. Dat is bij lange na niet meer voldoende, wij vinden dat duurzaam ondernemen zo belangrijk dat er steevast een afzonderlijk verslag over gepubliceerd wordt, een zogeheten duurzaamheidsverslag. En binnen bedrijven zijn de dagen dat één of meer managers de MVO ‘erbij ‘ deden al lang verleden tijd; de functie van een ‘manager maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vinden we steeds vaker in de organogrammen van bedrijven.

Maatschappelijk betrokken, nee, maatschappelijk verantwoord bezig zijn is zo belangrijk dat die bedrijven die dat te weinig zijn, meteen afgestraft worden. Veel beleggingsfondsen en onze pensioenfondsen bijvoorbeeld mijden die aandelen vaak. Er is niets mis met het streven naar een zo hoog mogelijke winst, maar dé randvoorwaarde is dat dat op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame manier moet gebeuren, lees met respect voor het milieu, je werknemers, je omgeving. Een bedrijf mag zich van de samenleving gewoon niet meer alleen op zijn aandeelhouders, shareholders in het Engels, richten maar op alle stakeholders. In onze sterk geglobaliseerde wereld is de sociale controle op bedrijven groter dan ooit tevoren.

Effect op maatschappij

Hoe ver MVO doorgedrongen is in onze maatschappij blijkt ook wel uit het feit dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) richtlijnen opgesteld heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld. Zo weten bedrijven wat ze moeten doen, en moeten nalaten, om door de samenleving niet uitgekotst, want MVO-overtreder, te worden. We hebben niet alleen richtlijnen over MVO, sinds een paar jaar is er ook een internationale standaard (ISO 26000).

Wat houdt dat MVO eigenlijk precies in? Bijvoorbeeld dat besturen en managers van bedrijven bij elke beslissing niet alleen naar het rendement en de winst kijken maar ook naar hoe die beslissingen de economie en de maatschappij kunnen beïnvloeden. Inderdaad, de belangen van alle stakeholders komen aan bod. Maatschappelijke effecten van een besluit wegen minstens zo zwaar en misschien wel zwaarder (want afstraffing) dan winstverwachtingen door dat besluit.

Juist doordat MVO zo alom aanwezig is in het maatschappelijk debat, vind ik het vreemd dat het op één terrein zo goed als helemaal ontbreekt. Daar verandering in brengen, dat is een van mijn voornemens voor 2016 (is eigenlijk een voortzetting van mijn missie). Waar ik het over heb? Over het volgende.

Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kennen we en vinden we als samenleving zeer belangrijk. Maar iets wat ik maar voor het gemak maatschappelijk verantwoord monetair beleid noem, ontbreekt helemaal terwijl monetair beleid ons allemaal, direct én indirect, op de korte en lange termijn, raakt. Ik wil daarom aandacht vestigen op maatschappelijk verantwoord monetair beleid. De Europese Centrale Bank (ECB) moet, net als het bedrijfsleven, bij elk besluit dat het bestuur ervan neemt, kijken naar hoe die besluiten de maatschappij raken, op korte én langere termijn. Nederland moet erop staan dat dat verandert.

Op dit moment ligt de focus alleen maar op de korte termijn en is het beleid in dienst van de financiële sector en de overheden en zijn onze politici, academische economen en anderen te stil. Wat we nu hebben op dat gebied is in feite maatschappelijk ONverantwoord monetair beleid. Dát kan en moet anders maar het zal wel een bottom-up proces zijn, het moet beginnen bij de gewone man.

Vandaar dat ik dit voornemen met u deel, om de simpele reden dat ik het in mijn eentje niet kan. Ik heb daarbij uw hulp nodig. Hoe ga ik dat bottom-up proces proberen in gang te krijgen?

Daartoe zal ik verschillende activiteiten ontplooien. Om te beginnen verschijnt er dit jaar minstens één boek met dat doel (de tekst is af, binnenkort wordt bekend wanneer het uit zal komen). Ik wil daarnaast ook een bundel met relevante essays, beschouwingen en columns uitgeven. Er komt een gratis maandelijkse nieuwsbrief, met een overzicht en commentaar op monetaire ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief kunt u delen met uw kennissen, vrienden en anderen want hoe meer zielen, des te groter de kans dat we er een succes van maken. Bottom-up, weet u nog.

Glasnost en perestrojka

Ik zal uiteraard onder meer op Jalta maar ook op andere plekken schrijven over dat beleid van de ECB om licht te werpen op dat te veel beschermde deel van het economisch beleid. Om überhaupt de hoop te hebben op een soort monetaire perestrojka (hervorming) is zorgen voor monetaire glasnost (openheid) een noodzakelijke voorwaarde.

Daarnaast ga ik deel uitmaken van een nieuwe beweging met een leuk initiatief op dit gebied, waarover te zijner tijd meer en probeer ik een grote activiteit te organiseren tijdens de jaarlijkse Week van het Geld, waar er aandacht voor dat maatschappelijk verantwoorde monetaire beleid zou moeten zijn maar er niet zal zijn (de ervaringen uit de afgelopen edities wijzen sterk in die richting).

Mijn voornemen is om bij dit alles samenwerking te zoeken met enkele bedrijven, instellingen, stichtingen, pensioenfondsen en individuen die er ook mee bezig zijn. Die zijn er in Nederland en door krachten te bundelen kunnen we meer bereiken.

Dat aandacht vragen voor en vestigen op het belang van maatschappelijk verantwoord monetair beleid (MVMB), dat kan niet zonder jullie dus ik hoop dat u de artikelen erover op Jalta en die nieuwe nieuwsbrief zult delen met uw kennissen (meldt u zich voor die nieuwsbrief aan via deze link, u ontvangt dan te zijner tijd ook een exclusieve preview van mijn nieuwe boek over MVMB). Het is dus mijn voornemen MVMB op de kaart te krijgen en ik hoop van harte dat een van uw voornemens zal zijn mij daarbij te helpen.