De SGP is verontwaardigd over het plan van het kabinet om de giftenaftrek te beperken. Mensen met hoge inkomens kunnen straks minder terugkrijgen van de belastingdienst. Daar worden ANBI-organisaties, zoals kerken en goede doelen, de dupe van.

 

Het kabinet wil in 2021 een nieuw belastingstelsel invoeren met twee belastingtarieven. De meeste mensen komen in de onderste schrijf te zitten en betalen 37% belasting. Mensen met een hoog inkomen, boven 68.000 euro, betalen straks 49% belasting. Echter, voor alle mensen zijn de aftrekpercentages gelijk. Die worden voor iedereen 37%. Dat is aan de ene kant niet zo erg, mensen met hoge inkomens hebben meer geld, maar aan de andere kant kan dit ook betekenen dat zij minder aan goede doelen kunnen geven.

Mensen in de hoogste inkomensschijf die een ANBI-instelling bijvoorbeeld met 300 euro per jaar steunen krijgen nu 52% terug, 156 euro, en betalen dus uiteindelijk 144 euro. Als ze straks maar 37% terugkrijgen, 111 euro, betalen ze netto 33 euro meer, namelijk 189 euro. Mensen in de hoogste inkomstenschijf echter die ooit hebben bedacht om 300 euro netto per jaar aan een bepaalde ANBI-instelling kwijt te zijn zullen in deze situatie misschien besluiten om hun bruto bijdrage te verlagen van 625 euro per jaar naar 476 euro, een verschil van bijna 150 euro. Dit kan dus behoorlijk aantikken. En dat is voor ANBI-instellingen geen goede zaak. Want mensen met hoge inkomens steunen zulke instellingen niet zelden met veel hogere bedragen.

Niet alleen kerken, ANBI-instellingen waar de SGP natuurlijk in de eerste plaats voor opkomt, maar ook goede doelen worden benadeeld op deze manier. Terecht dus dat de SGP protest aantekent, want goede doelen maken de wereld en ook Nederland dankzij de steun van vrijgevige burgers een beetje beter. Juist dat eigen initiatief zou regeringspartij VVD, als liberale partij, moeten belonen.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons