Het gevoel wil ook wat!  Econoom Marcel Canoy sprak met de ‘boze witte man’ en deed een poging met hem de discussie aan te gaan. 

 

In de kerstvakantie kwam ik een boze witte man tegen. Hij vertelde me dat ons land naar de gallemiezen gaat. Hij had geen probleem de schuldigen aan te wijzen: de elite, Europa, het kabinet, moslims en bankiers.

 

Hel op aarde

Ik vroeg hem hoe onze hel op aarde er eigenlijk bijligt. Want op platte economische indicatoren als economische groei, bbp per hoofd, werkgelegenheid of begrotingstekort verslaan we de meeste landen van Europa.

 

Scorebord

De boze witte man vond dat scorebordjournalistiek. We hebben wat mazzeltjes en profiteren van een aantrekkende wereldhandel, maar ons kabinet is dat allemaal aan het verjubelen. We moeten juist naar de toekomst kijken.

 

Toekomst

Goed en wel, maar op de wereldwijde education index, de global competitiveness en innovation indices moeten we nog wel eens een Zwitser, een Canadees of verdwaalde Scandinaviër voor ons dulden, maar het zijn louter ereplaatsen verder. Onze toekomst is rooskleurig!

 

Economenpraat

De boze witte man reageerde onverstoorbaar. Typisch economenpraat door alleen naar economische indicatoren te kijken in elkaar gesjoemeld door technocratische statistiekbureaus. Heeft u dan echt niet door dat het allemaal om veiligheid draait in deze tijd?

 

Veiligheid

U bedoelt dat we wereldtop zijn in het geringe aantal moorden? Dat Amsterdam een van de veiligste hoofdsteden is? Of bedoelt u soms dat we tweede in de wereld zijn op het gebied van vrijheid en persvrijheid? Zelfmoorden, dan? Toegegeven daar staan we slechts op plaats 4. Shame on us.

 

Cijfertjes

De boze witte man begon wat ongemakkelijk te draaien. Het zijn allemaal maar cijfertjes. Cijfers zijn ook maar een mening. Het gevoel wil ook wat! Ik raakte nu op stoom. U bedoelt geluk? Dat we al jaren in de mondiale top 10 van gelukkigste mensen staan? Dat we op de vraag: ‘als u in problemen bent, kunt u dan rekenen op steun uit uw omgeving?’, we knus met de Scandinaviërs de rest van de wereld uitzwaaien?

 

Verwarring

De boze witte man was nu in opperste verwarring. Hij hoorde al tijden van een hele boze en spierwitte man dat de moslims ons land overnemen, het kabinet een ramp is, we neprechters hebben en een nepparlement. De hele boze spierwitte man stond al tijden stijf aan kop in de peilingen dus moest hij wel gelijk hebben.

 

Troef

Ik speelde mijn laatste troef uit. Dus u wilt stemmen op een hele boze spierwitte man die een partij leidt zonder leden, met een pamflet als verkiezingsprogramma? Een man die is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie? U wilt stemmen op iemand die een land beschrijft dat helemaal niet bestaat?

De man liep weg, bozer dan ooit, maar ik weet eigenlijk niet op wie hij nu het meest boos was.

Deze column stond in het FD van 2 januari 2017