Een meldpunt voor moslimhaat op social media. Nee maar, wat een geinig idee. De Partij voor de Eenheid laat in een persbericht via Arnoud van Doorn weten dat de islamitische partij zo een meldpunt gaat oprichten. Ook zouden er al successen geboekt zijn in de strijd tegen moslimhaat, een strijd die vooral lijkt te bestaan uit het laffe spelletje ‘werkgever bellen’.

Zoals de partij terecht stelt, zijn bedreigingen en oproepen tot geweld gewoon strafbaar. Wie zich hieraan schuldig maakt, is een laffe fucktard en begrijpt niets van vrijheid, democratie en debat. Ik zal de jij-bak er maar meteen in gooien, hebben we dat gehad: het Facebookgedrag van veel mohammedaantjes valt naadloos in die categorie.

Eng wordt het, als de PvdE stelt dat ook mensen die binnen de grenzen van de wet opereren, straf verdienen. De partij speelt hierin eigen rechter, en maakt gebruik van de angst voor #ophef bij werkgevers. Onwelgevallige uitlatingen, grappen en harde kritiek op de islam of moslims worden actief opgespoord, de werkgever wordt in kennis gesteld en geheel buiten de rechtsorde om vinden sancties plaats. Zie hieronder een voorbeeld van zo een arbeidsgerelateerde lynching door gekwetste beroepsmoslims, gefaciliteerd door een werkgever met slappe knieën.

Dit is McCarthy-ism. Een Berufsverbot om een mening.

Regelmatig ontvang ik mail en privéberichten via social media van mensen van allerlei pluimage, die stellen dat zij het hartgrondig eens zijn met mijn columns maar het niet aan durven zich uit te spreken, uit angst voor hun baan en/of veiligheid. Deze mensen zijn vrachtwagenchauffeur, ambtenaar, onderwijzer, ondernemer, noem maar op. Niet zelden zijn het moslims of ex-moslims die vinden dat de drang en dwang van de Islam de spuigaten uit loopt. Ze moedigen mij aan om te blijven zeggen wat ik denk, excuseren zich voor hun gebrek aan publieke bijval en niet zelden spreken zij ook hun zorgen uit om mijn veiligheid.

Deze mensen veroordeel ik niet, ik vind het niet laf dat zij zich niet uitspreken. Bovenstaande illustreert dat zij gelijk hebben, dat de vrijheid om, desnoods met kwetsende woorden of bijtende spot, te zeggen wat je denkt, niet bestaat in dit land. Tenminste, niet als dat op bedreigingen of verlies van je baan komt te staan.

“Waar mogelijk doen we hiervan aangifte, maar helaas blijken niet alle haatzaaiende teksten juridisch strafbaar,” stelt Van Doorn, de zieke clown van de Nederislam. Dus nemen hij en zijn partij het maar op zich om burgers met een onwelgevallige mening kapot te maken. Een beter bewijs dat de islam een smet op onze democratie is, dat zij geen enkel respect hebben voor de westerse verworvenheden waar zijzelf met graagte gebruik van maken, dat zij geen middel schuwen om andersdenkenden te intimideren en beschadigen, is er niet. Het is niet juridisch strafbaar, maar de vigilantes van de Profeet staan paraat om dat varkentje te wassen.

Ik ga werkgevers die hun mensen ontslaan naar aanleiding van deze onwettige heksenjacht in de gaten houden. De #ophef die zij vrezen, kunnen ze niet vermijden door toe te geven aan de grillen van een opportunist die drugs dealt aan kinderen. Deze informele beperking van de vrijheid van meningsuiting is niet te tolereren, de gekwetste gevoelens van moslims hier te lande maken niet de dienst uit. Wij zijn allen gelijk voor het zwaard van Vrouwe Justitia, en niet voor het kromzwaard van de verderfelijke ideologie die islam heet.