Een witte, seculiere, elitaire universiteit. Dat schijnt niet de bedoeling te zijn, volgens wat jongelui die drukker zijn met stampvoeten en eisen stellen dan met hun studie. Toch kiest Universiteit van Amsterdam (UvA) volgens hen voor het in stand houden van een wit, seculier en elitair imago. Omdat zij geen gebedsruimte wensen te faciliteren.

Wat is er mis met wit, seculier en elitair? Nouja, met wit is weinig mis, alle gejengel over white privilege ten spijt, erg veel mensen in Nederland zijn nou eenmaal wit. Het zou raar zijn als de UvA bijvoorbeeld exclusief witte mensen zou toelaten maar dat is vooralsnog niet het geval, waarmee die beschuldiging dus kan worden verworpen als onterecht.

Komen we op seculier. Seculier is te gekkie. Seculier is wat een school zou moeten zijn. Op een seculiere universiteit zijn mensen van alle geloven welkom, alleen kunnen ze op die universiteit hun geloof niet actief belijden. Maar dat hoeft ook niet, want daar zijn gebedshuizen voor. En voor wie dat niet aanstaat, er zijn ook universiteiten op Christelijke, Katholieke en zelfs islamitische grondslag in dit land, maar de UvA is dus seculier. Gebedsruimtes eisen op een seculiere school is als je demente oma naar een kinderdagverblijf brengen en geriatrische zorg eisen. Je kan het doen, maar aan je geestelijke vermogens zal dan getwijfeld worden.

Dan: elitair. Waarom is het niet faciliteren van een gebedsruimte ‘elitair’? Is religie iets voor de onderklasse ofzo? Wat een suprematistisch standpunt zeg. Verder lijkt het me prima als universiteiten eens wat meer elitair waren. Al die figuren die zonder enig gevoel voor decorum door de gangen stampen in hun korte broeken, met viezige dreadlocks en/of ongewassen baarden. Geen gezicht. Studeren is duur, dus was het ooit een bezigheid voor rijke mensen. Nu betaalt de staat wat mee en het zal vast volksverheffend prachtig zijn dat ook de arbeidersjeugd naar de universiteit kan maar potverdorie een beetje respect voor de academie is toch niet zo veel gevraagd?

Wat mij vooral mooi lijkt, is dat die witte, seculiere, anti-elitaire kindertjes uit een super-elitair nest eens ophielden met hun eigen afkomst verloochenen en besmeuren. Gewoon frisgewassen en -gekapt aan de studie, dankbaar kennis tot zich nemen in eerbiedwaardige instituten, en niet morrelen aan de weinige seculiere, elitaire bolwerken die wij nog hebben. Buiten de UvA-bubbel zullen ze nog meer dan hen lief is te maken krijgen met verloedering, verplebsing, islamisering, armoe, multicultuur en meer van dat soort fraais dat ons overspoelt sinds we van Generatie ’68 niet elitair, wit en (selectief, christendom mag kapot, alle andere religies zijn lief) seculier meer mogen zijn.