De VVD in Gouda kan, zoals bekend, nog voorkomen dat de Megamoskee op het Prins Willem Alexander-terrein gebouwd gaat worden. Volgens de buurtbewoners is hun wijk daarvoor niet de aangewezen plaats: de moskee moet plaats bieden aan 1500 (of 2000. Of 3500. De aantallen schommelen nogal) gelovigen en ligt pal in een kleine, rustige woonwijk waar bovendien nauwelijks moslims wonen. De dubbelfunctie als zalenverhuur en rouwcentrum maken de hoeveelheid toeloop bovendien onvoorspelbaar, en er zal op alle uren van de dag verkeer te verwachten zijn. Wie ooit een bruiloftsstoet heeft zien passeren weet bovendien dat dit gepaard gaat met aanhoudend getoeter.

Het kan ook anders. De gereformeerde gemeenschap in Gouda heeft een enorme kerk op een terrein zonder omliggende woningen, en de bezoekers kunnen er op eigen terrein parkeren. Niemand heeft er last van, en de vrijheid van alle burgers om een gebedshuis te mogen oprichten is niet in het geding. Voor de moskee zou zoiets natuurlijk ook prima kunnen, en het zou het PWA-complex vrij laten voor gebruik door De Ark (school voor moeilijk opvoedbare kinderen) en Gemiva (een medisch kinderdagverblijf). Beide instellingen zijn al jaren niet naar behoren gehuisvest. Uiteraard zal ook dit voor extra verkeer in de wijk zorgen, maar er is een verkeersplan overlegd door deze partijen dat tot achter de komma exact de haal- en brengtijden van kinderen specificeert. Een plan dat door de initiatiefnemers van de Megamoskee niet is ingediend.

Gisteren was er weer een raadsvergadering te Gouda waar uit blijkt dat VVD-burgemeester Milo Schoenmaker de initiatiefnemers van de Megamoskee El-Wahda zelf getipt heeft over de PWA-locatie. Dit onder het motto ‘een burgemeester is er voor alle inwoners van Gouda’. (Hier, vanaf 1 uur 17 min.) Hij raadde de gezamenlijke moskeeën in ‘voorjaar 2014’ aan om ‘hun zoektocht (naar een passende huisvesting, red.) te beëindigen in 1 pand’. Hij heeft dat laten doormeten, het was technisch mogelijk en stelde toen “ik blijf er buiten, praat er eens over.” Dit omdat hij als burgemeester ‘onpartijdig’ is en een ‘verziende blik’ heeft.

Eh ja. Dat is wel erg makkelijk. Concluderen dat het past, de partijen vragen het uit te zoeken en daarmee ook snaaks de suggestie wekken dat een eventueel stuklopen van de plannen dus de schuld is van de partijen. De Ark/Gemiva snakken naar fatsoenlijke huisvesting, wat de ‘burgemeester voor alle inwoners van Gouda’ hen boven het hoofd hangt is: ‘ga akkoord, anders zit je nog jaren in een te krappe locatie.’ Zogenaamd burgemeesterlijk boven de partijen staan is fraai voor de bühne maar feitelijk gewoon laf. Zo veel weerstand tegen dit plan, zowel in de gemeenteraad als bij de bevolking, kun je niet zomaar negeren. Noch kan een burgemeester van een seculier-liberale partij als de VVD de betrokkenheid van salafist Tarik ibn-Ali (hier meer over deze mijnheer) naast zich neerleggen.

Nog een denkfout is dat ‘burgemeester van alle inwoners van Gouda’ zijn, inhoudt dat hij alle burgers dus maar hun zin moet geven. Wat als een neonazistische gezelligheidsvereniging om een clubhuis komt vragen, zal Schoenmaker dan ook zeggen “ik blijf er buiten, praat er eens over”? Natuurlijk niet. De houding van de VVD Gouda inzake de El Wahda-megamoskee is niet te begrijpen of te verdedigen.

En helaas is de VVD de enige partij die de rampzalige plannen nog kan afwenden. Morgen is er een Goudse Raadsvergadering over de ‘wensen en bedenkingen’ die er in de Raad leven over de bestemming van het PWA-terrein. Wij zullen er voor u verslag doen van de gebeurtenissen, en als VVD-wethouder Laura Verger en raadsleden Ronald Verkuijl, Hans van den Akker en Charlotte Defreche tot inkeer komen is er nog hoop voor de bewoners van Gouda Noord dat zij niet de dupe worden van de slappe knieën van de lokale VVD.