Vluchtelingenwerk voelt de steun voor haar activiteiten sneller onder zich wegzinken dan een rubber boot onder een 18- tot 40-jarige Afrikaanse man met vals Syrisch paspoort. Nederlanders willen geen vluchtelingen opnemen, er is linksom of rechtsom geen breed draagvlak voor en mensen worden het flink zat om de moraal van de minderheid door de strot geduwd te krijgen. Met steun van een kabinet en bijna de voltallige oppositie dat louter namens die minderheid handelt. Daarom hebben de mensen van Vluchtelingenwerk afgelopen januari* besloten om de publieke opinie te beïnvloeden door ‘veelgehoorde broodjeaapverhalen over vluchtelingen’ te ontkrachten.Aaaahw wat lief! Nou top, kom er maar in, met de actualiteit in de hand zullen we eens kijken wat er van overblijft.

1. “Ze komen allemaal naar Nederland.”

Ja daar ga je al. Dat beweert helemaal niemand. Zelfs de meest doorgesnoven tokkie die met een swastika-tattoo in zijn nek en molotov in zijn knuist naar een AZC onderweg is maar onderweg vergeet wat hij ging doen en het flesje leegzuipt, zegt dat niet. Je kan net zo goed zeggen “Nu EINDELIJK ontkracht: het veelgehoorde broodjeaapverhaal dat D66 een brede volkspartij is voor mensen met rechtvaardigheidsgevoel die met hun poten in de modder staan.”

Inhoudelijk: okee, dus over 2014 vroegen ‘maar’ 23.935 mensen asiel aan in Nederland. Dat zal in 2015 veel meer zijn, en kennelijk vinden heel veel Nederlanders dat te veel. Kun je niet waar willen hebben, dat kun je guur en onaardig vinden, maar feit is dat mensen zich zorgen maken over de kosten die dat met zich meebrengt en over de sociale stabiliteit die door de import van overwegend blijvend werkloze, islamitische en al dan niet getraumatiseerde mensen onder druk komt te staan. Mensen die deze mening hebben, krijgen dan weer erg vaak te maken met het veelgehoorde broodjeaapverhaal dat zij nazi’s en racisten zijn.

2. “Ze komen hier en krijgen alles gratis.

Dat beeld leeft inderdaad nogal, maar is het een broodje aap? Zo’n AZC dat tweedehands doch tip top meubilair weigert, draagt zelf bij aan deze beeldvorming. Het is goed om te weten dat bijvoorbeeld de eerste inrichting van een toegewezen woning van een lening betaald wordt, en niet van een gift, maar dat die woning zonder wachtlijst is toegewezen verzwijgt vluchtelingenwerk gemakshalve. Net als het feit dat er gratis medische zorg is voor vluchtelingen, waarbij meteen maar het Westerse principe van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw geschrapt wordt: vrouwen krijgen geen mannelijke hulpverleners. Een christelijke ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten, wordt terecht het mikpunt van verontwaardiging, maar seksesegregatie moet gewoon kunnen natuurlijk.

‘Alles gratis’ klopt dus niet geheel, maar het onaangename idee dat de nieuwkomers nogal wat voordeel hebben ten opzichte van de bevolking is wel degelijk gebaseerd op feiten. Het is gewoon niet te verkopen dat zorg en huisvesting onbetaalbaar of lastig verkrijgbaar zijn voor veel Nederlanders en dat ondertussen de grenzen openstaan voor tienduizenden die dat zonder veel omhaal in de schoot geworpen krijgen.

3. “Het zijn allemaal jonge mannen die hun gezin in de steek laten.”

En deze aapsandwich wordt niet eens ontkracht. 2/3 van de AZC-ers is man, 54 % man tussen de 18 en 39 jaar. Op dit moment he, er zijn er nog veel onderweg. Okee, het woordje ‘allemaal’ staat in deze stelling om hem zo ongenuanceerd mogelijk te maken, want mensen die deze ongemakkelijke feiten benoemen zijn volgens vluchtelingenwerk natuurlijk ‘allemaal’ lompe tokkies die niet in staat zijn tot zorgvuldig formuleren. Verder een hoop tearjerker-verhalen over leed in Syrië, en het welbekende slachtofferdenken: die arme schatten kochten een overtocht bij een smokkelaar en konden Fatima en de kids niet meenemen. Dit alles is de schuld van Europa, want de mogelijkheden om legaal asiel aan te vragen zijn te beperkt. Maar vrees niet, Vluchtelingenwerk bevestigt een andere, breed levende vrees van de immigratie-kritische Nederlander: “Vanuit Europa proberen ze hun vrouw en/of kinderen over te laten komen.” Awesome! De kwestie ‘vrouwen zijn nou eenmaal minderwaardig in hun cultuur’ wordt niet aangestipt, gelukkig zijn de vluchtelingen zelf eerlijker daar over:

4. “Ze boeken meteen een reisje naar hun land van herkomst.”

Dat is geen broodje aap, dat is wensdenken. They are here to stay, dat is nou net het probleem. Ook voor deze geldt weer: dit is helemaal geen ‘veelgehoorde’ uitspraak, maar eentje die simpel te weerleggen is en dus in het straatje van Vluchtelingenwerk past. Graag zie ik deze stellingen ook even debunked, maar te vrezen valt dat ze met deze feiten weinig kunnen:

“AZC’s zijn de hel voor vrouwen

“Sommige AZC-bewoners zijn mentaal niet helemaal lekker en de omwonenden zijn de sjaak terwijl de politie machteloos staat”

“De meerderheid van de vluchtelingen komt niet uit Syrië

“Dat is niet te controleren want paspoorten zijn gewoon te koop, net als diploma’s

*Ok, fair enough