BOING. Goedenavond en welkom bij het Acht Uur Journaal van zaterdag 17 februari 2035. Een verwarde man heeft gisteren in Amsterdam vier islamofoben doodgeschoten. Het slachtoffer deed dit omdat de vier deel uitmaakten van een huiskamerbijeenkomst van de verboden satirische beweging ‘Niets met de islam te maken’. Ook andere, niet aan deze groepering gelieerde islamcritici waren aanwezig, voor zo ver bekend raakte verder niemand gewond bij de schietpartij.

Het slachtoffer is na het incident aangehouden en verhoord, en met een boete heengezonden. De man zou een lone wolf zijn die bovendien nimmer een stageplek kreeg. Minister van Justitie en Marqt-bezoek Sterre Konings van de progressieflinkse regeringspartij BKB Alumni 2017 laat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Bij de neergeschoten islamofoben zijn cartoons en enige boeken aangetroffen, onderzocht wordt of de werken op de KwetsLijst van Buwalda staan. Deze lijst, opgesteld na de afrekening in het satirische milieu bij Charlie Hebdo, nu op de kop af twintig jaar geleden, bevat enkele honderden titels. Wie zulke werken bezit of reproduceert kan zich niet meer beroepen op de vrijheid van meningsuiting, sinds moedwillig kwetsen in de But Brigade-wet van 2016 is opgenomen als misdaad tegen de menselijkheid.

Minister Konings liet niet na te benadrukken dat ook deze vier doden, die vielen door zelfverdediging van kwetsbare minderheden, een incident zijn. Zij ontkende met klem dat  er een patroon te ontwaren is in de golf van schietincidenten tegen media, politici en culturele instellingen die sinds de jaren ’10 in Europa plaatsvinden. Vanavond zal zij op de Dam een lawaaidemonstratie inleiden om mensen te waarschuwen tegen humor, satire en islamofobie. Ook zal de beveiliging van moskeeën en islamitische instellingen worden opgeschaald omdat verwacht wordt dat cartoonisten Geert Wilders, hoewel al 12 jaar niet meer in het openbaar gezien, in de kaart zullen gaan spelen.

Verder riep zij op tot kalmte.

*instart filmpje* Minister op het Binnenhof, omringd door verslaggevers met microfoons. Vrouwelijke journalisten zonder hoofddoek zijn geblurd.

“Hoewel islamofoben altijd kunnen toeslaan en wij als overheid geen honderdprocents-garantie geven dat andermans gevoelens nooit gekwetst worden, doen wij er alles aan om satire ten koste van kwetsbare groepen te voorkomen. Wij kunnen als maatschappij niet toestaan dat Jan en alleman zich het recht toe-eigent om een mening te hebben over islam en de profeet. Ook al heeft het niets met islam te maken, maar met fatsoen. Ik maak me vooral zorgen over hoe dit incident afstraalt op de goedwillende religie-kritiek van bijvoorbeeld onze cabaret-nestor Freek de Jonge. Honderdtwaalf jaar en nog steeds maakt hij kostelijke grappen over het christendom. Zulke satire is broodnodig want tegen de kerk kun je niet hard genoeg schoppen, ik hoef u niet te herinneren aan de kruistochten, immers. Dus laten wij het hoofd koel houden en beseffen dat geweld nooit goed te praten is, maar dat de wet sinds 2021 heel duidelijk stelt dat je daar ook een stukje eigen verantwoordelijkheid in hebt.”

De EU-taskforce Islamofobie denkt na over sancties als Nederland de satire niet beter onder controle krijgt en heeft slachtofferhulp toegezegd aan de familie van de schutter. De Nederlandse ambassadeur in Saudi-Arabië is bij de Saudische koning ontboden om uitleg te geven over de virulente islamofobie in ons land.