In zijn podcast The Fabian Society analyseert Fabian van Hal de waan van de week en ander ongerief. 

 

In het debat over justitie en veiligheid had Theo Hiddema het woord namens Forum voor Democratie. In zijn betoog uitte hij kritiek op artikel 137d (haatzaaien en aanzetten tot geweld wegens ras, geslacht etc.) uit het wetboek van strafrecht. Hij vond namelijk dat de ‘trotse, fiere neger’ niet beschermd hoefde te worden. Schrappen dat artikel, dus. De beste man of vrouw kan immers voor zichzelf opkomen, stelde Hiddema. Velen vielen over het gebruik van het woord ‘neger’ maar gingen voorbij aan de achterliggende gedachte. Of had hij het woord toch niet moeten gebruiken? Er gaat overigens een lange discussie vooraf aan artikel 137. Ook 137c is onderhevig geweest aan kritiek door Joram van Klaveren, die het artikel wilde schrappen. Hiddema wil het haatzaai-gedeelte schrappen, maar het aanzetten tot geweld behouden.