Oh men. Waren de onderzoekers van Trimbos of hun respondenten knetterstoned bij het maken van de vragenlijsten over drugsgebruik? Het is weer eens alarmerend en ach en wee wat de klok slaat in drugsvoorlichtersland. Nogal wiedes want de overheidspoet voor preventie-campagnes moet blijven binnenstromen nietwaar? Even los van mijn standpunten over drugs (leuk spul, wees geen junk, handel aub vrijgeven want we zijn volwassen mensen met eigen verantwoordelijkheid), wie geeft zulke antwoorden?

Als redenen om pillen te slikken tijdens het uitgaan, geven jongeren volgens Trimbos aan dat het een manier is om te ontsnappen aan de hoge maatschappelijke druk en om het volwassen worden (samenwonen, kinderen krijgen) uit te stellen. Ook zeggen ze dat de drempel om deze middelen te gebruiken lager is geworden door sociale media en internet.

Nee maar even serieus. Welke XTC-gebruiker vult zo iets in op een questionnaire? Polygoon-vibes krijg ik er van. Een teenager met haar tot over den ooren die dan zo’n formuliertje onder ogen krijgt en denkt “wel verdraaid nog aan toe, die maatschappelijke druk wordt mij bekant te veel, ik neem terstond zo een mieterse xtc-pil en stel het volwassen worden uit!” O ongelukkige beatnik, doe het niet! En de drempel om deze middelen te gebruiken dan? “Geen nood! Met dank aan ‘het internet’ en dan met name social media is deze drempel fors lager geworden! Ik zie mijn peer-group in doldwaze foto’s op Facebook op allerlei hippe fuiven en reken maar dat die feestvreugde verhoogd is met een poedertje of pilletje. En als zodanig wordt het gebruik der verdovende middelen voor mij volstrekt genormaliseerd. Internet, bedánkt!”

En dan mooi niet gaan samenwonen en kinderen krijgen he. Allemaal uitgesteld, want de jeugd is te druk met slikken en snuiven. En bizarre antwoorden geven aan Trimbos-onderzoekers. Overigens heb ik aanwijzingen dat ook samenwonende danwel kinderbezittende mensen weleens drugs gebruiken, hoe moeten we dat aan die lieve Trimbosmensen uitleggen? Dat er lieden bestaan die zomaar het lef hebben om maatschappelijk volwaardig te functioneren, zónder Peter Pan-complex, die het ook leuk vinden om zichzelf te drogeren. Niks niet met verlaagde drempels door internet of zo iets, gewoon, omdat het mensen zijn en mensen al sinds mensenheugenis drugs tot zich nemen. Het is lastig beleid maken op zo iets als ‘individuen met keuzevrijheid die handelen in lijn met de menselijke natuur, en dus weleens op zoek zijn naar een kick of een buzz.’

Nee dan liever hele malle jongeren die ‘drempels’ hebben die door internet ‘lager worden’ en gekke dingen zeggen over ‘volwassen worden uitstellen’ en ‘maatschappelijke druk.’ Daar zijn campagnes op te fabriceren, is politiek tut-tut-tut-beleid op te maken en hee, het scoort nog eens een krantenkopje.