De relbereidheid is aanzienlijk in de Schilderswijk. Wisten we al. De onbetrouwbare oud-PvdA-ster Yasmine Haifi, bekend van haar uitspraak dat ISIS een zionistisch complot is, stookt er al jaren de gemoederen op met haar ‘Comité van Vertrouwen’, tegen het vermeende politiegeweld in de wijk.

Ondanks bezwaren van de familie van de overleden arrestant Mitch Henriquez ging er allerlei schorriemorrie gisterenavond  op pad om na de iftar eens fijn te plunderen. Uiteraard onder het scanderen van antisemitsche leuzen. Zoals ik gisteren al vreesde, is de vermoedelijke dood door mishandeling van Henriquez dankbaar aangegrepen door ‘black twitter’ om hem tot boegbeeld te maken van een Nederlandse Ferguson-reenactment.

Als u de term ‘black twitter’ ietwat racistisch vindt: dat vind ik ook, ik wist niet dat er apartheid heerste op twitter. Maar racisme-fetisjist Sunny Bergman, professioneel negerfluisteraar annex gediscrimineerd-by-proxy radicaal, spreekt in een hysterische ‘analyse’ van de gebeurtenissen over ‘black twitter’.

We zien alle usual suspects de dood van Henriquez harder publicitair uitmelken dan een PvdA-er zijn gehandicapte kind. En alsof dat niet erg genoeg is: de zware onlusten vinden op social media ruimschoots begrip, goedkeuring en zelfs aanmoediging. De gewelddadige dood van Henriquez was de vonk die het instabiele amalgaam van maandenlang geëntameerd slachtofferdenken, ramadan, broeihitte, raciaal stoken en openlijke haat tegen Nederland (Abulkasim “Nederland verandert in een ruïne”Al Jaberi stond vooraan bij de rellen) tot ontploffen bracht.

Ik zal u bekennen, ik overwoog gisteren te schrijven dat het er verdomd veel op leek dat de Quinsies, de Franks, de Sylvanae eindelijk hun zin hadden: een gedroomde aanleiding tot de door hen zo vurig gewenste rassenrellen. Maar ik liet het achterwege, omdat het op het moment dat ik de column schreef slechts een donkerbruin (sorry) vermoeden was en ik de naïeve hoop koesterde dat men verstandiger zou reageren op het drama.

Quod non.

Ook ik vermoed, op basis van de tot nu toe bekende feiten, dat Henriquez is doodgeslagen door de politie. Ik sluit daarbij een racistisch motief niet uit, het zou kunnen dat zij een blanke arrestant minder hard hadden aangepakt. De woede en het verdriet over deze gang van zaken zijn begrijpelijk. Maar wie in de gebeurtenissen van gisterenavond een revolte ziet tegen een onderdrukkend systeem, wie blind is voor de ophitsing van wat kennelijk ‘black twitter’ heet, wie meent dat jodenhatende leuzen en plunderingen van winkels van allochtonen (!!) terechte middelen zijn om ‘het systeem’ te dwingen tot verandering, die is toch alle werkelijkheid uit het oog verloren.

Gelukkig is er een breed midden, die zowel de handelwijze van de politie als de rellen afkeuren. Laten we hopen dat die stemmen uiteindelijk de overhand krijgen, en dat de schade van radicale stokebranden beperkt blijft.