En daar is botsing nummer miljoenmiljard tussen Westerse vrijheden en rechten enerzijds en geïmporteerde beroepsgekwetsten anderzijds. Het blijft kennelijk bon ton om de maatschappij waarin je leeft telkens weer als door en door kwetsend en racistisch weg te zetten en tegelijkertijd wel optimaal gebruik te maken van de vrijheden en verworvenheden van diezelfde maatschappij. En, kers op de taart, ondertussen anderen die vrijheden en verworvenheden te ontzeggen. Hypocrisie ten top.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, een lobbyclub met veel invloed en dubieuze functionarissen, wil dat burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda een demonstratie van Pro Patria verbiedt. Al eerder liep een betoging van Pro Patria in de Haagse Schilderswijk uit op rellen, omdat gemaskerde moslims uit de buurt de route blokkeerden en grof geweld gebruikten tegen pers en politie. Als de heer Elforkani van het CMO zo bang is voor onrust, is het misschien een ideetje dat hij zijn achterban kalmeert en zorgt dat zij andermans recht respecteren om demonstraties te houden. Vrijheden en rechten willen beperken omdat je ‘vreest’ dat het anders weleens uit de hand kan lopen, dit heet met een mooi Nederlands woord ‘dreigen’.

Burgemeester Schoenmaker oproepen ‘zijn verantwoordelijkheid te nemen’ is bovendien snaaks de schuld alvast buiten zichzelf leggen, mocht het inderdaad escaleren. Als er gewelddadige confrontaties plaatsvinden tussen Pro Patria-actievoerders en moslims dan komt dat dus niet door anti-democratische elementen die de vrijheid van meningsuiting van anderen met geweld de kop in willen drukken, neen, dan komt dat doordat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid niet nam. Elforkani had hem nog zo bedreigd gewaarschuwd en tsk, moet je nou eens kijken. Een extremistische moskee moet gebouwd kunnen worden maar een extremistische demonstratie daar tegen, nee, dát zorgt voor onrust.

Ondertussen in Amsterdam is het Verbied Zwarte Piet-seizoen begonnen. Er was een kick-off meeting belegd om ook dit jaar weer optimaal in de koloniale slachtofferspotlight te komen met het kapotmaken van een Nederlands volksfeest. Verslaggever Robert Engel van The Post Online was daar op uitnodiging en met accreditatie aanwezig om verslag te doen, doch werd dusdanig bedreigd dat hij zich genoodzaakt zag zijn foto’s te wissen.

De persvrijheid als collateral damage in de zelfverzonnen bevrijdingsstrijd van de zwarte gemeenschap, het staat ze weer fraai. Met hun potsierlijke montage van beelden van Malcolm X met de arrestatie van Kno’Ledge Cesare die in Gouda weigerde zich aan de afspraken te houden. Dezelfde Cesare die beweerde dat zijn vrijheid van meningsuiting in het geding was toen hij zijn beveiligings-licentie verloor, voert nu strijd door zich te associëren met types die de persvrijheid te ondermijnen. Rosa Parks zou van schaamte weer achterin de bus gaan zitten als het lieve mens dit nog had meegemaakt.

Mooi land is dit toch. Waar mensen die alles kapot willen maken waar wij voor staan, dit zonder ironie doen door gebruik te maken van vrijheden die ze anderen ontzeggen, als ze de kans kregen. Organiseer je tegendemo en je anti-Piet-vergadering maar, verongelijkte huilies. Maar blijf godverdomme met je slachtoffertengels van onze vrijheid af. Die is hier zwaar bevochten en verdedigd tegen betere tegenstanders dan jullie, zo door de eeuwen heen.