Geïmporteerd dilemma du jour. Homoseksuele asielzoekers moeten apart worden opgevangen, zegt homobelangenvereniging COC. Hun veiligheid is in de reguliere opvang in het geding. Nou lijkt het mij een goede zaak om de veiligheid van iedere asielzoeker absolute prioriteit te maken. We kunnen wel mooie principes hebben dat aparte opvang niet nodig zou moeten zijn, maar als mensen gevaar lopen moeten we pragmatisch zijn en eerst en vooral voorkomen dat hun iets wordt aangedaan. Anderzijds: toegeven aan de wens hun omgeving te zuiveren van homoseksuelen is de eerste stap naar weer een lichting ‘nieuwkomers’ die in hun geïmporteerde achterlijkheid geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Het is toch betreurenswaardig dat zo’n maatregel nodig is. En waar ik ‘betreurenswaardig’ zei, bedoel ik ‘godgeklaagd’. En waar ik ‘godgeklaagd’ zei, bedoel ik ‘volstrekt waanzinnig, strijdig met alles waar Nederland en haar inwoners voor zouden moeten staan, en een voorbode voor de enorme berg ellende die dit arme land nog te wachten staat.’

Vluchtelingen die met één voet amper over de drempel hun medemens al naar het leven staan om hun geaardheid, zijn wij niet goed bij ons hoofd geworden? In de oude stadswijken zijn derde, vierde generatie immigranten, nazaten van de gastarbeiders-golf, nog altijd de schrik van homoseksuele stellen. Alleen al in mijn buurt ken ik twee stellen die om die reden, onder andere na vuurwerk en poep in hun brievenbus, verhuisd zijn.

En nee, homohaat (‘homofobie’ is een onzinwoord, je vermijdt dat waar je een fobie voor hebt. Als je er op slaat, spuugt en/of scheldt ben je gewoon een hater) is geen on-Nederlands verschijnsel, die verplichte disclaimer moet je er ook altijd bij maken anders ben je weer een racist. Ook veel autochtone Nederlanders hebben vooroordelen over niet-hetero’s en ook zij gebruiken soms geweld tegen deze mensen.

Reden te meer om niet nog wat extra homohaat te importeren, dunkt mij. Deze mensen, waarover ons wordt verteld dat het onze menselijke plicht is om ze te helpen, die naar verluidt uit een vreselijke oorlogssituatie een veilig heenkomen hebben gezocht, hebben zodra ze in een veilige haven zijn kennelijk meteen de neiging om zich agressief met andermans geaardheid te bemoeien.

Ik ben het eens met het COC: homoseksuelen en homohaters graag apart opvangen. De eersten in een AZC. Die tweede groep in een uitzetcentrum. Flikker op.