De twee kwesties waar Nederland – ondanks de komkommertijd – zich de afgelopen twee weken met bezighield waren het niqaabverbod, dat vanaf 1 augustus is ingegaan, en de terroristische aanslag in El Paso, Texas, door een extreemrechtse complotdenker. Beide kwesties hebben – helaas – ook met elkaar te maken.

 

Moslimhaat is politiek gezien steeds sterker geworden. In Nederland is dit geluid – vertolkt door partijen als PVV en FvD, en in mindere mate SGP en CDA – nog oppositioneel, maar in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Hongarije zitten de moslimhaters in de regering. De angst voor de islam werd na 11 september 2001 in Europa al snel vermengd met de afkeer voor de multiculturele samenleving, maar sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is dit alleen maar sterker geworden. Schimmige denkers zijn er nu van overtuigd geraakt dat het vijf voor twaalf is en Europa dreigt te worden overgenomen door de moslims. Want zij krijgen veel meer kinderen dan witte vrouwen, die vergiftigd zijn door de ideologie van het feminisme. En NGO’s – al dan niet gefinancierd door de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros – doen er ook alles aan om de weerbaarheid van het Avondland te ondermijnen. Het is een complot.

Het niqaabverbod komt uit de koker van de PVV. Dat linkse partijen als PvdA en SP zich achter dit verbod hebben kunnen scharen is onbegrijpelijk, want het doel is om orthodoxe moslims te marginaliseren en te criminaliseren. Daarnaast is het opmerkelijk dat ChristenUnie en CDA zich achter het boerkaverbod hebben geschaard. Deze partijen beweren immers voor de godsdienstvrijheid te zijn – ze hebben zich in 2011 daarom ook terecht verzet tegen het verbod op het onverdoofd ritueel slachten, waar orthodoxe joden en moslims door zouden worden benadeeld. Maar blijkbaar geldt deze vrijheid alleen maar voor christenen en joden.

In Nederland dragen maximaal zo’n tweehonderd vrouwen een niqaab. De vrouwen die in de media verschijnen zeggen dit uit vrije wil te doen. Misschien zijn er vrouwen die gedwongen worden een niqaab te dragen, maar zij hebben niets van zich laten horen. Het verbod op de niqaab gaat dan ook in tegen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en is symboolpolitiek met een anti-islamitisch oogmerk. De achterliggende gedachte is namelijk dat ‘de’ islam slecht is voor vrouwen en dat de Nederlandse identiteit wordt bedreigd. Critici noemen het verbod niet voor niets islamofoob, seksistisch en racistisch. En daarin hebben ze volkomen gelijk.

De haat tegen de islam kan soms zulke vormen aannemen, dat het leidt tot geweld. Anders Breivik vermoordde in 2011 in totaal 77 mensen, die hij wilde straffen omdat zij Noorwegen zouden overleveren aan de islam. Brenton Tarrant vermoordde 51 moslims, omdat hij meende dat islamitische immigranten het Westen zouden overnemen. En Patrick Crusius – in tegenstelling tot zijn voorgangers hangt hem wel de doodstraf boven het hoofd, want hij pleegde zijn moordorgie in Texas – vermoordde 22 mensen in El Paso, omdat hij bang was dat Amerika door de Mexicanen (in zekere zin een soort van moslims, net als Eritreeërs die vaak christelijk zijn maar door racisten voor moslims worden aangezien) overspoeld zou worden. En dan hebben we het nog niet gehad over de politieke moorden op Labour-parlementariër Jo Cox, burgemeester Pawel Adamowicz van Gdansk en lokale CDU-politicus Walter Lübcke, die allen een linkse politiek voorstonden en in de ogen van hun moordenaars daarom landverraders waren.

Het Algemeen Dagblad maakte vorige week een onvergeeflijke blunder, door te schrijven over het burgerarrest. Burgers die een vrouw in een niqaab zouden zien zouden haar tegen de grond mogen werken, in afwachting van de politie die haar vervolgens zou arresteren. Terecht was hier enorm veel kritiek op. Maar er waren ook extreemrechtse typetjes die dit artikel toejuichten en – als leden van het naoorlogse verzet – deze nieuwe ‘moffenmeiden’ maar al te graag fysiek wilden aanpakken.

In zijn manifest The Great Replacement (naar Renaud Camus’ boek Le Grand Remplacement, De Grote Omvolking) verdedigt Tarrant het geweld tegen vrouwen en kinderen. Je moet het slangennest vernietigen, betoogt hij, omdat er anders weer nieuwe vijanden opstaan. De moslim is geen mens meer, maar wordt puur ideologisch beschreven, als een vijand die vernietigd moet worden. Veel voorstanders van het niqaabverbod zien niqaabdraagsters ook niet als mensen, maar als extremistische vijanden die te vuur en te zwaard bestreden moeten worden. Het niqaabverbod heeft niet als doel om deze vrouwen te helpen, maar alles staat in dienst van de strijd tegen de islam.

Dan ten slotte enkele woorden over de ‘progressieve’ petitie van opiniemaker Fidan Ekiz en Shirin Musa van Femmes For Freedom tegen de niqaab. Het zal u wellicht niet verbazen dat deze petitie door een boel uitgesproken islamcriticasters en moslimhaters is ondertekend. We noemen de islamkritische professor Ruud Koopmans (4), de columniste Ebru Umar (12), Annabel Nanninga van het Forum voor Democratie (24), Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam (34), Bart Nijman van GeenStijl (35),  Maja Mischke van de de rechtse opinieblog Opiniez (36), columnist Rooderick Veelo (57), fotograaf Teun Voeten (113), Laurence Blik van Loor Schrijft (161), voormalig PVV-Europarlementariër Lucas Hartong (311), FvD-lid en CIDI-medewerker Paul van der Bas (399), TPO-opiniemaker Sietske Bergsma (503), opiniemaker Sywert van Lienden (806) en last but not least blokkeerfriezin Jenny Douwes (1016). De lijst moet breed lijken en daarom staan er ook ‘linkse’ mensen op, maar zij horen allemaal bij Vrij Links, de seculiere, islamkritische pressiegroep van Eddy Terstall c.s., en een verdwaalde D66’er als Bart Vink (373).

Het hoeft geen betoog dat er geen GroenLinksers, geen prominente D66’ers en geen prominente PvdA’ers bij staan. Natuurlijk is niet iedereen op de lijst een moslimhater en wellicht zullen velen die hun naam op de lijst hebben gezet dit met de beste intenties gedaan hebben. Echter, omdat om de lijst de zweem van islamofobie hangt zullen ‘echt’ linkse mensen hun handtekening niet zetten. En moslims, de groep die geholpen zou moeten worden, vanzelfsprekend ook niet. Dit manifest is kortom een manifestatie van van alt-rechts, vrij links, anti-islamitisch Nederland. En dat allemaal om tweehonderd vrouwen, die hier helemaal niet om gevraagd hebben, niet hardop in ieder geval, te ‘helpen’. Degenen die – nogmaals ongetwijfeld met de beste bedoelingen – hun naam hebben gezet op een lijst waarop ook de namen van PVV- en FvD-politici staan, politici die het anti-islamitische narratief en de complottheorie van ‘omvolking’ propageren, wens ik veel wijsheid toe. Misschien dat ze een volgende keer niet zo snel hun steun geven aan een controversiële petitieactie.