Het debat over de aanhoudende vluchtelingenstroom hield vanzelfsprekend ook redacteuren en columnisten bij Jalta bezig. Toch viel er wel meer te beleven deze week…

De eerste taak van een opiniesite als deze is uiteraard een eigen positie in te nemen in de grote debatten van het moment. Zo bezien was het dus niet meer dan logisch dat er afgelopen week maar liefst zeven bijdragen verschenen die het probleem vanuit allerlei verschillende aspecten belichten. Opvallend vaak kozen auteurs daarbij voor psychologische verklaringsmodellen. Zo schreef Ted de Hoog over de assertieve vluchteling, die volgens hem vindt dat hij ergens recht op heeft en zich daar ook naar gedraagt. Bart Schut, die deze week de rol van Peter R. de Vries vertolkte in verschillende nieuwsprogramma’s en talkshows op radio en televisie, koos eveneens voor een psychologische invalshoek. Volgens hem is de hele crisis het gevolg van misplaatst Duits schuldgevoel. Sietske Bergsma verkende dit thema nader in een mooie bijdrage over de Willkommenskultur van hippiestaat Duitsland. Volgens haar is het Duitse optreden een gevolg van de toenemende sentimentalisering van het publieke debat.

Emoties versus argumenten

Emoties verdringen argumenten. Dat was precies waartegen Esther Voet waarschuwde in het meest gedeelde stuk van de week. Ze riep op tot een soort rationele contrarevolutie: “Er is inmiddels moed voor nodig om op dit moment een tegengeluid te laten horen; een stem die niet meegaat in de waan van de dag, die bij ieder welvoelend mens, ook bij ondergetekende, wordt getriggerd.”

Verschillende bijdragen namen een voorschot op die rationele contrarevolutie door het debat terug te brengen tot een bespreking van mogelijke oplossingen. Ewoud Jansen nam stelling tegen de claim dat immigratie een positieve bijdrage aan economische ontwikkeling zou leveren. Althans, voor een verzorgingsstaat als de onze: “Het simpele feit is dat ruime en makkelijk toegankelijke uitkeringen zich slecht verhouden met immigratie.” Hij benadrukte dat we zullen moeten kiezen: of ruimhartig immigratiebeleid, of een verzorgingsstaat met alles erop en eraan. Allebei gaat niet. VVD-Kamerlid Han ten Broeke pleitte in zijn debuutcolumn op Jalta voor het inzetten van bestaande VN-instrumenten om opvang in de regio mogelijk te maken.

Grenzeloze belangstelling

Volop aandacht voor het grootste vraagstuk van het moment dus. Maar er gebeurt uiteraard meer in de wereld, dus viel er op Jalta ook over allerlei andere zaken te lezen. Ewout Klei schreef over de aanhoudende crisis in de PvdA (is het daar wel eens niet crisis?). Edin Mujagic besprak de armoede in het denken van de centrale bankierselite in een bijdrage over de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole. Rutger van den Noort legde uit hoe robotisering en banengroei wel degelijk samen kunnen gaan. Karin Nullamento schreef een prachtige bespreking van Hans van Manen Live bij het Nationaal Ballet. En Anna Grebenchtchikova wijdde in een leuke column uit over het sluipende anonimiteitsverlies dat wordt veroorzaakt door de neiging van nieuwe social media om gebruikers met naam, toenaam en liefst ook inkomensschaal te vermelden.

Kortom: niet alleen belangstelling voor het debat over de grenzenloze samenleving, maar ook een grenzeloze belangstelling voor alles wat leeft in de samenleving.