Snaaks een terecht ‘anti-islamsentiment’ koppelen aan laag-bij-de-grondse vernielingen en bekladdingen van moskeeën, en dat als een totaalpakket van islamofobie verkopen. Ahmed Marcouch (PvdA) deed het. Het is te betreuren dat sommige lieden met meer daad- dan denkkracht gebedshuizen menen te moeten aanvallen. Gefrustreerde tokkies die hun chronische verongelijktheid niet onder controle hebben, het zijn dezelfde types die stille tochten lopen voor dooie aso-honden en zich verzamelen voor het onderkomen van een vermeende pedoseksueel en aldaar luidkeels om een lynchpartij schreeuwen. Onaangename mensachtigen die zich fier lid van Het Verzet wanen na het gooien van een verfbom naar een minaret. Wie ooit voor zo een daad wordt opgepakt zou voor straf een jaar lang elke vrijdagmiddag voetenwasdienst moeten hebben bij de betreffende moskee want zij zijn net zo’n gevaar voor de rechtsstaat als de islam zelf.

Beschaafde mensen met een graftakkehekel aan de islam hebben geen hekel aan moskees of aan individuele moslims. Een afkeer van islam is au fond geen gevaarlijk sentiment, maar een terechte en weerbare positie in het publieke debat. Islam heeft een negatieve invloed in dit land en verdient net zo veel spot, hoon en weerstand als bijvoorbeeld de katholieke en gereformeerde kerken te verduren kregen in de jaren zestig en zeventig, niet zelden van dezelfde ‘progressieven’ die nu overlopend van islamliefde appeasement van deze anti-westerse religie als  ‘tolerantie’ prediken. Marcouch’ vergelijking met antisemitisme slaat dan ook als een ayatollah op een geit. Een aangifteformulier kent een apart aanvinkvakje voor antisemitisme, maar niet voor de niet bestaande ‘misdaad’ islamofobie, en dat is volkomen terecht. Het jodendom doet ons weinig kwaad en toch staan bij joodse instellingen mobiele politieposten op de stoep, nietwaar.

Ondertussen, in Oostenrijk, werkt men aan een wet om buitenlandse financiering van islamitische predikers en moskees te verbieden. Uiteraard doen islamitische organisaties luidkeels dat waar zij goed in zijn: klagen. Wat is het probleem, jongens? is de Oostenrijkse moslimgemeenschap te armlastig om zelf imams te betalen? Oliedollars nodig om de bisnis gaande te houden? Marcouch zoekt vermoedelijk naarstig doch tevergeefs naar het vakje ‘islamofobie’ om aan te vinken op de aangifte tegen zijn centrumlinkse Alpencollegae.

Gezien de buitenlandse haatpredikers die ook in Nederland regelmatig de jeugd komen vergiftigen met hun rabiate gewauwel zou zo een wet ook hier in Nederland een welkome maatregel zijn. Een overheid die laat zien onze waarden te beschermen tegen de invloed van een ideologie die overal dood en verderf zaait, beschermt juist ook moslims die geen kwaad in de zin hebben. Politici die deze discussie niet uit de weg gaan, zijn een krachtiger moskeesloop-tokkie-tegengif dan invloedrijke moslims die de slachtofferrol kiezen. Afkeer van de islam koppelen aan verwerpelijk vandalisme is net zo dom als in iedere moslim een terrorist zien. Alleen hebben islamcritici geen politiekcorrecte voorman of -vrouw die een aparte aanvink-optie eist voor aangifte van bedreiging door moslims. Zou geen gek idee zijn trouwens, voor de statistiek, want nog altijd kan men qua veiligheid in dit land beter een aanhanger dan een criticus van de islam zijn.