Als ik pleit voor één wereldtaal – wat ik graag doe -, krijg ik onveranderlijk het antwoord dat meertaligheid wel zal volstaan ‘om andere manieren van denken en emoties uitdrukken te leren’, zoals iemand het vandaag verwoordde. Nee, dat zal niet volstaan.

Een paar extra talen kennen naast je moederspraak is bij lange na niet genoeg als je alle verschillende manieren van denken en uiting daarvan van Europa wilt begrijpen, laat staan de gehele mensheid. Niemand zal de duizenden talen die onze Aarde heden ten dage telt ooit meester worden. En dat hoeft ook helemaal niet.

Als het daadwerkelijk je doel is om iedereen te begrijpen, dan heeft het weinig zin om een handjevol talen toe te voegen aan je persoonlijke gereedschapskist. Zelf heb ik op het gymnasium zes talen geleerd (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Oudgrieks), en ik begrijp een hoop eraan verwante tongen en dialecten, dus het is niet alsof ik het niet wil proberen. Maar kom op, dat is slechts een minuscule fractie van alle talen die er bestaan.

Bovendien hebben we allemaal beperkte tijd en middelen om te besteden aan dingen doen in het leven; waarom besparen we ons niet een hoop moeite door meer uniforme communicatie om die dingen in te doen? We kunnen beter ophouden onze inspanningen te verspillen aan proberen polyglotten te zijn, terwijl we nooit omniglotten zullen worden.

In plaats daarvan zouden we samen moeten investeren in één wereldtaal, waaraan iedereen kan toevoegen en bijdragen wat ze willen bewaren uit hun eigen talen. Binnen een paar generaties zal iedereen in staat zijn om elkaar te begrijpen en de communicatiebarrières overwinnen die al veel te lang mensen hebben verdeeld, en zo vaak ertoe hebben geleid dat zij elkaar niet begrepen, niet konden samenwerken en nodeloos in conflict kwamen. Daarnaast tonen de demografische gegevens aan dat we met de huidige globalisering al in toenemende mate ontwikkelen in die eentalige richting.

Voor mij is de keuze heel duidelijk: op de lange termijn ben ik bereid mijn moedertaal te offeren om al mijn medemensen te begrijpen. Als zij (jullie dus) dit ook doen, kunnen we er samen werk van maken.

Herkomst van het moderne Engelse vocabulaire.

Herkomst van het moderne Engelse vocabulaire.

Een nieuwe kunsttaal uitvinden voor homo sapiens is al vaak geprobeerd, met Esperanto als beste voorbeeld; een mooi, maar mislukt project. Mijn voorkeur gaat in plaats daarvan uit naar het Engels. Realistisch en pragmatisch gezien is het de beste keuze: het heeft zich zeer adaptief en capabel getoond voor het inburgeren van talloze leenwoorden en leenvertalingen en stijlen uit andere talen van de planeet.

Slechts een klein percentage van wat we vandaag ‘English’ noemen komt daadwerkelijk voort uit het Oudengels (of Angel-Saksisch): het is de succesvolle verzameling van allerlei talen die eeuwenlang door kruisbestuiving zijn samengekomen en nu klaargestoomd wordt om de mondiale moedertaal te worden. Het Nederlands zal niet geheel verdwijnen: het zal voortleven in de wereldtaal als bulwark, decoy, knapsack, landscape, quack etc.

 

Afbeeldingen: Wikimedia Commons.