Vanaf circa 19:00 vanavond wordt er in Gouda vergaderd over de toekomst van het Prins Willem Alexander-terrein (PWA-terrein). Wij zullen deze vergadering voor u bijwonen en hieronder updates plaatsen van de vergadering. De bestemming van het PWA-terrein is controversieel, omdat er even ambitieuze als veranderlijke plannen bestaan voor het vestigen van Megamoskee El Wahda in het gebouw. De meeste omwonenden, maar ook enkele Goudse moslims, zijn mordicus tegen deze plannen.

U leest hier alle updates tot nu toe, en dit is de site van bewonersgroep Gouda Noord Zoals het Hoort.  Hier de agenda en stukken van de vergadering en hier een recap in vogelvlucht van Alexander Bakker. Op 8 juli moet er een definitief besluit genomen worden, anders zal het Rijk het terrein aan de hoogste bieder verkopen. De kans bestaat dat El Wahda dan alsnog met het gebouw aan de haal gaat, naar verluidt hebben zij tamelijk veel geld (uit onduidelijke bronnen) ingezameld.

21: 22 Vergadering is ten einde. Volgende week: het besluit.

21:21 Voorzitter: volgende week is een deel van Gouda teleurgesteld. Ik weet niet welk deel, maar ik hoop op wederzijds respect.

21:17 Gemeentebelangen Gouda wil bij monde van De Koning graag passende huisvesting voor school De Ark. Is geen voorstander van de trio-constructie, zegt dat er geen recht wordt gedaan aan bewoners. Hekelt college voor niet overleggen met bewoners. Hij stelt dat ook raadsleden zich schuldig maakten aan laster via social media. (Vermoedelijk doelt hij op Weeber van Gouda Positief, AN.) GBG steunt plannen niet.

21: 14 Kerkmans (Partij voor de Dieren) hekelt college, zegt dat de Raad in een schaakspel is getrokken. Bewoners krijgen een rode kaart wegens draaien en van mening veranderen. Prijst het water bij de wijn doen door de initiatiefnemers van de Megamoskee.

21:12 Na interruptie Van Vugt (D66) dat men van de feiten moet uitgaan, houdt Van Eersel (50+) vol dat de plannen wazig zijn.

21:07 Gouda 50 + partij nu. Mevrouw Van Eersel vraagt zich af hoe de bezoekersaantallen gehandhaafd gaan worden. Ook is er geen duidelijk verkeersplan. Ook binnen de islamitische gemeenschap is verdeeldheid, hierover is geen opheldering.

21:05 De Leeuw (GroenLinks) ziet een lerend vermogen bij de gemeente ten aanzien van de communicatie met de burgers. Publiek lacht. “We kiezen onze buren niet uit, maar als ze er eenmaal zijn maken we samen het beste ervan”, zegt De Leeuw.

21:00 SGP stemt tegen het plan, volgens Versteeg. Een moskee past er niet.

20:58 Verkuijl (VVD) houdt na vragen van Van Vugt (D66) vol dat de bezoekersaantallen volstrekt onduidelijk zijn. Alleen een diaslide met een aantal mannen. Aantal vrouwen onbekend.

20:56 De Leeuw (GL) hekelt uitspraken over de islam door het CDA. Die wijst de aantijging af.

20:50 Verkuijl (VVD). De groei van de moskeeën heeft een grens bereikt. Ook moeten er meer woningen komen. Impact van moskee op de omgeving is erg groot, de VVD is teleurgesteld dat er niet is gezocht naar een alternatieve locatie voor El Wahda. Wel is hij positief dat er geen buitenlandse geldstromen zijn naar de moskee, en hij wil graag inzicht in het Bibob-onderzoek. Moskeebestuur was inconsistent met feiten, plannen en cijfers, dit heeft het vertrouwen van de VVDfractie ondermijnd. Verder vindt de VVD gezien de scheiding van kerk en staat een moskee faciliteren niet wenselijk.

20:45 Van Dijk (SP) spreekt van polarisatie. Roept op tot bruggenbouwen. De aanvraag voor kredieten steunt de SP niet, de SP ziet andere prioriteiten. Van den Tweel (Gouda Positief) stelt dat het een solide vastgoedproject is.

20:42 Van den Tweel (Gouda Positief) zegt dat de fractie zich baseert op feiten en niet op onderbuikgevoelens. Zij is niet de normale woordvoerder van Gouda Positief, dat is Weeber. Die is kennelijk van het dossier gehaald. Volgens Van den Tweel is haar rol als spreker om de eenheid van Gouda Positief te benadrukken.

20:39 Van den Tweel (Gouda Positief) hoont de wens van Van Rossum om bibob-onderzoek in te zien. Van Rossum (CDA) houdt vol. Wil besluit daar mede op baseren. Van Vugt (D66) vindt draagvlak in de buurt geen goed argument om tegen het plan te zijn.

20:32 Van Rossum (CDA) wil ondanks eerder ‘neen’ van Tetteroo toch het Bibob-onderzoek inzien. Betoogt dat je de megamoskee niet los kan zien van wat er in de wereld gebeurt. Er reizen mensen af vanuit Gouda naar Syrië. Suijker (PvdA) stelt dat dit niets met Goudse islam te maken heeft. Van Rossum: “je weet niet wat je hier precies faciliteert.”

20:26 Suijker (PvdA) vindt burgerinitiatief voor de megamoskee met De Ark/Gemiva erg belangrijk. Ze vindt het kunnen uitoefenen van geloof heel belangrijk. Ze zegt dat bewoners heel serieus genomen zijn. Bewoners barsten uit in hoongelach. Ze heeft ook de nieuwsbrief ontvangen. Bewoners: “nou dan ben je de enige.” Voorzitter maant zaal tot stilte.

20:20 Krins (CU) nu. De leerlingen van school De Ark wachten al lang op geschikte huisvesting. En hij hekelt het geschuif met bezoekersaantallen van de moskee. Van 1200 naar 900 en weer terug. De buurt is nooit goed betrokken bij de plannen. Fractie stemt tegen de huidige plannen.

20:17 Van Vugt (D66) roemt de tolerantie en variatie van de bevolking  van Gouda. Discussie megamoskee is volgens hem een speelbal media en landelijke politiek. Noemt onderwijs en godsdienstvrijheid als speerpunten voor D66. De enige juiste keuze is VOOR de plannen stemmen, aldus Van Vugt.

20:15 Versteeg (SGP) hekelt procesgang. “U had de kans het te stoppen en opnieuw te beginnen, waarom deed u dat niet?” vraagt hij aan Tetteroo (PvdA). Tetteroo vraagt respect voor verschillende zienswijzen en het feit dat je het soms nou eenmaal nooit eens zal worden.

20:08 Van Rossum (CDA) spreekt van maatschappelijke polarisatie en vindt wachten tot na reces onaanvaardbaar. Er moet zo snel mogelijk een plan van aanpak. Tetteroo (PvdA) wil aanzien wat nou ‘de afdronk is’ van het proces tot zo ver.

20:05 Versteeg (SGP) vindt antwoorden over maatschappelijke gevolgen en leefbaarheid te mager.

20:03 Tetteroo (PvdA): “als parkeeroverlast te groot wordt, en ik maak me er niet populair mee, dan is betaald parkeren een optie.”

19:59 “Leefbaarheid is niet meetbaar, die conclusie moet u voor uzelf trekken” – Tetteroo (PvdA). “De wereld is nou eenmaal pluriform.”

19:57 Tetteroo (wethouder PvdA) zegt dat iedereen vanaf het begin mocht meepraten. Bewoners protesteren luidkeels, zijn verontwaardigd en ontkennen dit.

19:55 Tetteroo (PvdA) zegt dat er veel tijd nodig is om vertrouwen bewoners en moslimgemeenschap te herstellen. Er zijn meningen “en daar moeten we iets mee.”

19:51 Wethouder Tetteroo (PvdA) zegt dat met vergunningen de bezoekersaantallen in toom gehouden kunnen worden. Hij belooft controle en handhaving. Inzage in het Bibob-onderzoek weigert hij op grond van Wet Bibob. “We hebben met een juridische realiteit te maken, daarom is er geheimhouding in de Wet Bibob zelf.”

19:47 Krins (CU) wil weten wat er gebeurt als het terrein op de vrije markt komt. Van Vugt (D66) wil weten hoe de wethouder de leefbaarheidsproblemen ziet, en hoe erg hij dat verwacht.

19:45 Suijker (PvdA) wil weten of er inderdaad alleen maar jaknikkers zijn uitgenodigd op rondetafelgesprekken. De Leeuw (GL) stelt dat megamoskee doorgaat. Van Rossum (CDA) wil bibob-rapport over financiering inzien. En vraagt hoe de sociale verhoudingen genormaliseerd gaan worden.

19:42 Rondvraag aan het college nu.

19:40 Bewoner Jothijs van Galen laat weten niets tegen een gebedshuis te hebben. Zegt te zijn uitgesloten van de rondetafelgesprekken. Ook ontbreekt een duidelijk plan. Hekelt gemeente voor het lenen van de raadszaal voor een overleg tussen belanghebbenden. De veelbesproken nieuwsbrief heeft hij nooit gezien. Bewoners: “nee wij ook niet.”

19:35 Van Vugt (D66) noemt max 100 bezoekers per dag. Publiek uit Gouda Noord smaalt. Van Walstijn vraagt of hij dat komt tellen.  Theo Krins (CU) vraagt waar DE cruciale fout zit in dit proces. Walstijn: de buurt is niet geinformeerd en er is geen draagvlak of noodzaak voor de megamoskee.

19:30 Jeroen van Walstijn nu, bewonerswoordvoerder Gouda Noord zoals het hoort. Hij stelt dat er binnen de Goudse Marokkaanse gemeenschap zelfs geen eensgezindheid is over de moskee. Ook zegt hij dat de plannen onduidelijk zijn.

19:25 mw. Van den Tweel (Gouda Positief) dringt aan op bewijs dat de leefbaarheid in het geding is. Fundter beroept zich op ouder onderzoek elders en hekelt gemeente voor niet doen van onderzoek.

19:20 Thierry van Vugt van D66 stelt dat er 2000 moslims in Gouda Noord wonen. Publieke tribune mort, Fundter ontkent dit. Mw. Suijker (PvdA) stelt dat Fundter emotioneel betrokken is. Publiek sputtert weer.

19:17 Gouda Positief stelt dat iedereen in de pers is gehekeld en ojuist bejegend.  Versteeg van de SGP vraagt om voorbeelden van de kwetsbaarheid van de Goudse samenleving. Fundter vreest voor de sociale kwaliteit, het sociaal kapitaal in Gouda Noord en de leefbaarheid, maar ook de economische vitaliteit.

19:15. Kinderdagverblijf Gemiva, die gezamenlijk met de moskee het terrein zou willen gebruiken, opereert wel degelijk politiek, lachen bewoners uit bij besloten overleg, aldus Fundter. Onzalig plan moet naar de prullenbak.

19:10. Kolonel BD en Gouda Noord bewoner Dick Fundter aan het woord nu. Hekelt de beschuldigingen tegen kritische Gouwenaars dat zij ‘islamofoob’, ‘extreemrechts’ of ‘christenfundamentalist’ zouden zijn. Noemt Megamoskee een “onaanvaardbaar sociaal experiment.”