Vanaf circa 19:00 vanavond wordt er in de Goudse gemeenteraad gestemd over de toekomst van het Prins Willem Alexander-terrein (PWA-terrein). Wij zullen deze vergadering voor u bijwonen en hieronder updates plaatsen van de bijeenkomst. De bestemming van het PWA-terrein is controversieel, omdat er even ambitieuze als veranderlijke plannen bestaan voor het vestigen van Megamoskee El Wahda in het gebouw. De meeste omwonenden, maar ook enkele Goudse moslims, zijn mordicus tegen deze plannen.

De stemming gaat om het goed- danwel afkeuren van het voorliggende plan: gezamenlijke huisvesting van de moskee, medisch kinderdagverblijf Gemiva en school voor moeilijk lerende kinderen De Ark. Uit de agenda van de Gemeente Gouda:

Uitspraak van de raad (zogenoemde wensen en bedenkingen) over het aangaan van een ABC constructie door het college van b&w voor de realisatie van een islamitische centrum en huisvesting De Ark/Gemiva. Daarnaast vraagt het college de raad budget beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de (v)so De Ark en een investeringskrediet voor de huisvesting van het kinderdagverblijf van Gemiva op het Terrein van de PWA kazerne.

U leest hier alle updates tot nu toe, en dit is de site van bewonersgroep Gouda Noord Zoals het Hoort.  Als de Raad dit plan afwijst, komt het PWA-terrein (dat eigendom is van de overheid) te koop te staan. De kans bestaat dat El Wahda dan alsnog met het gebouw aan de haal gaat, naar verluidt hebben zij tamelijk veel geld (uit onduidelijke bronnen) ingezameld.

19:29 Plan is VAN TAFEL. Vergadering gesloten.

19:27 krediet Gemiva ook met 17/18 AFGEWEZEN.

18:26 17 voor, 18 tegen. Afgewezen.

19:25 Stemmingen nu. Kredietvoorstel voor de Ark.

19:24 Weeber (Gouda Positief) vreest dat wegstemmen tot polarisatie leidt, en ziet verantwoorde invulling PWA-terrein. Ook willen ze huisvesting voor de Ark/Gemiva.

19:23 GroenLinks, Van der Laan, hoopt dat El Wahda zelf het terrein zal kopen.

19:21 Van Rossum CDA nu. Besluitvorming was niet transparant, geen inzage in gelden van El Wahda na BIBOB onderzoek bijvoorbeeld. Ze stemen tegen, op basis scheisding kerk/staat, bewoners en slechte procedure.

19:17 Stemverklaring PvdA, Suijker. Zij stemmen voor kredieten. Islamitisch centrum krijgt geen draagvlak in de buurt. Ook nu weer correctie: gaat te ver voor stemverklaring. Suijker gaat door, Krins (CU) grijpt in. ik respecteer iedereen maar dit gaat veel te ver. Publiek applaudisseert. Suijker stelt dat pvda iedereen gelijk behandelt.

19:15 Stemverklaring D66. Komt op voor godsdienstvrijheid en stelt die boven belangen en angsten van de buurt. 900 bezoekers per jaar, zegt hij. Islamitische gemeenschap zijn de buurt tegemoet te komen, ongepast om die kracht weg te zetten asl onbetrouwbaar. Schoenmaker corrigeert: gaat te ver voor stemverklaring.

19:14 Massrour ontkent dat het feit dat haar broer initiatiefnemer is, invloed op haar heeft. Ook zij hekelt extreemrechts.

19:11 Tatou krijgt het woord. Hij stelt geen rechtstreeks persoonlijk belang te hebben. In de media zijn suggesties gedaan dat hij zijn baan (schooldirecteur bij bedrijf initiatiefnemer moskee, AN) aan zijn politieke positie te danken zou hebben. Dit is beslist onjuist, volgens hem. Ook de VNG ziet geen belemmering. Hekelt rechtsextremistische krachten.

19:10 Stemming nu. Vragen zijn gerezen over het wel/niet meestemmen van raadsleden die betrokken zijn bij de moskee, Tatou en Massrou. Zij zijn boven twijfel verheven, aldus Schoenmaker.

19:09 Schoenmaker roept op tot waardig reageren op de uitslag, wat deze ook wordt.

19:08 Schoenmaker wil een persoonlijk woord kwijt. Moskee-initiatiefnemers kregen te maken met ‘negatieve gevoelens in de wijk’. tegenstanders werden soms in hokjes geplaatst waarin zij niet thuis willen horen. Echt verwerpelijk was de actie van Identitair Verzet, zegt Schoenmaker, hij veroordeelt dit in de scherpste bewoordingen. Raadsleden ‘tot inkeer willen brengen’ schaadt de politiek.

19:06 Nu de vraag of iedereen wil meestemmen, en de aankondiging dat partijen een stemverklaring kunnen afgeven.

19:05 De PWA-kazerne is een beladen onderwerp geworden, zegt Schoenmaker.  In pers, social media, en landelijke politiek. Er zijn veel bezwaren en emoties aan bod gekomen. Het lijkt Schoenmaker goed dat er nu duidelijkheid komt.

19:03 Vergadering geopend. Welkomstwoord.

19:01 Burgemeester Milo Schoenmaker (VVD) neemt plaats, t gaat beginnen.

18: 59 In het publiek wordt nu de relevantie van dit hele gebeuren voor de Goudse citymarketing besproken. “Dit is wel meer waard om Gouda op de kaart te zetten dan een Tour de France”.

18:48 Het is druk. Veel collega-journo’s, veel publiek. Er wordt geroezemoesd over zieken en vakantiegangers, de meerderheid voor ‘NEE’ is immers heel nipt. Als elk raadslid met zijn/haar partij meestemt is het 18 tegen, 17 voor.

18:43 LOL. Na een klacht van 24 maart over de gang van zaken, volgde op 25 juni een uitnodiging aan de bewoners om vandaag, de dag van de stemming, te komen praten.