Ah! Ivo Opstelten komt met antwoorden op de Kamervragen van de leden Omtzigt, Knops en Oskam (allen CDA) over de plannen voor een megamoskee in Gouda. Eerder las u op Jalta over deze plannen, een interview met de omwonenden en een verslag van de bijeenkomst van buurtbewoners. Korte samenvatting: in de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne (het PWA-terrein) moet een megamoskee met regionale functie komen, alsmede een islamitisch centrum met feestzalen, een lijkwassingsruimte, winkels en leslokalen. De school voor speciaal onderwijs De Ark en medisch kinderdagverblijf Gemiva maken ook aanspraak op het terrein. De politiek is verdeeld, voorstanders leken de plannen met spoed te willen doordrukken, maar vonden de buurtbewoners op hun pad. Het merendeel van de omwonenden is mordicus tegen de plannen, zij vrezen overlast en stellen dat een moskee op die schaal bovendien niet past in hun rustige woonwijk waar nauwelijks moslims wonen.

De kamervragen en de antwoorden van Opstelten staan hier. Wat opvalt zijn de antwoorden op de vragen 9 t/m 15. De vragen gaan over de salafistische invloeden in de nieuw te bouwen moskee, en over de omstreden fondsenwerver Tarik Chadlioui alias Tarik Ibn Ali. Die zou in samenwerking met de radicale prediker Abou Hafs (een alias van Fouad el-Bouch) de benodigde 2,5 miljoen euro voor de aankoop van het PWA-terrein bij elkaar hebben gehosseld.

Tarik Ibn Ali wordt in verband gebracht met internationale jihadistische bewegingen en zou geld voor ‘humanitaire hulp’ naar Syrië hebben gesluisd. Ook zijn er aanwijzingen dat hij jongeren ronselt voor de strijd in de Islamitische Staat. Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda ontving hem desalniettemin met open armen.  Abou Hafs is bekend van zijn steunbetuigingen aan ISIS en zijn deelname aan diverse vage doch militante moslim-platforms en -actiegroepen. 

Opstelten erkent de zorgen omtrent deze twee salafi’s en hun achterban, ook al stelt hij niet in te willen gaan op individuele gevallen. Dan geeft hij doodleuk toe salafistische invloeden in de Goudse megamoskee niet te kunnen uitsluiten: “in het algemeen kan echter worden gesteld dat de financiering van nieuwbouw-moskeeën vaak deels vanuit het buitenland komt. Ook kan in het algemeen worden gesteld dat salafistische netwerken vaak internationaal van aard zijn en dat er dus ook sprake is van internationale fondsenwerving. Salafisten streven naar de vestiging van een samenleving die volledig is gebaseerd op de waarden en normen van de ‘zuivere islam’. Om dit doel te bereiken, trachten salafistische groeperingen hun invloed daar waar mogelijk te vergroten. Gelet op het geld dat gemoeid is bij nieuwbouwprojecten, kan dat een moment zijn waarop dergelijke groeperingen ‘instappen’.”

Nee maar. Terwijl in België het leger is ingezet om terreur door radicale moslims te voorkomen, en de gebeurtenissen in Frankrijk in heel Europa hebben geleid tot dreiging en verhoogde paraatheid van anti-terreurdiensten, laat onze minister van Veiligheid en Justitie weten dat “Goudse moslims het recht hebben een moskee te bouwen, zolang betrokkenen zich aan de wet houden.” Terwijl hij dus toegeeft dat hij niet zeker weet of er geen salafistische ronselaars betrokken zijn bij het project in kwestie.

Een bewaker bij de voordeur zetten, en de achterdeur wijd open laten staan. Wie een broodjeszaak wil openen, wordt zorgvuldiger gescreend en moet aan strengere regels voldoen dan een stelletje beruchte extremisten die in tijden van jihad tegen het Westen een megamoskee willen helpen oprichten.

De vrijheid van godsdienst is een groot goed, gebedshuizen bouwen is uiteraard een recht. Wat Opstelten hier laat gebeuren onder het mom van godsdienstvrijheid is bijzonder twijfelachtig, en de haast van de gemeente Gouda om de plannen door te drukken zou zomaar eens kunnen grenzen aan het faciliteren van terrorisme. Wat bezielt die mensen om na herhaalde oorlogsverklaringen van radicale moslims tegen Europa hun prioriteiten zo verkeerd te stellen? Heel gek ideetje misschien hoor, maar als we nou eerst tot op de laatste cent uitpluizen waar het geld vandaan komt. Dan een uitvoerig onderzoek doen naar alle betrokkenen bij dit plan en pas als iedereen, van fondsenwerver tot imam, van kantinejuffrouw tot penningmeester, brandschoon van salafistische invloeden blijkt, kunnen gemeente en moskeeën eens gaan kijken wat de opties zijn voor nieuwbouw.

Misschien dat De Ark en Gemiva, die nu niet naar behoren gehuisvest zijn, tot die tijd hun intrek kunnen nemen in de PWA-kazerne.