Iets om bij stil te staan deze Kerstmis: het gaat beter dan ooit. Mensen leven langer, zijn gezonder en welvarender dan voorgaande generaties Nederlanders. In meer dan een opzicht is dus werkelijk ‘a wonderful life’. Bij gebrek aan een eigen Thanksgiving-feest zouden we het Kerstfeest misschien kunnen gebruiken om de klachten even een paar dagen op te sparen en een keer dank te zeggen voor de vele dingen die er wel degelijk goedgaan. 

Het was een opvallende trend: de afgelopen maanden verscheen er een stroom aan artikelen waarin werd uitgelegd dat het veel beter gaat met de wereld dan we tot voor kort vermoedden. En vooral ook: met Nederland. “We leven in een fantastisch land,” jubelde FD-commentator Marcel de Boer, die er vervolgens op Hans Rosling-achtige wijze tal van statistieken en grafiekjes tegenaan gooide om de stelling te onderbouwen.

Op onze samenleving valt genoeg aan te merken: criminaliteitscijfers dalen maar zijn nog altijd veel te hoog, integratie van nieuwkomers gaat beter dan verwacht maar minder goed dan gehoopt, levensstandaarden liggen historisch hoog maar stagneren wel al bijna tien jaar. Toch kan dat alles niets afdoen aan het feit dat we in geen ander tijdvak zouden willen leven dan het huidige. Zeventig jaar geleden was oorlog in ons land nog een realiteit. Zestig jaar geleden was de kindersterfte hier hoger dan in sommige ontwikkelingslanden. Vijftig jaar geleden was de levensverwachting bij geboorte bijna tien jaar lager dan hij vandaag is. Zelfs onze Lange Depressie, die overigens op zijn eind loopt, was achteraf een stuk minder erg dan de Grote Depressie van de jaren dertig.

Is dit allemaal overdreven optimistisch? Misschien. Het doet ongetwijfeld ook geen recht aan de problemen van alledag waarmee mensen worstelen. Maar over die vele problemen schrijven we al 364 dagen per jaar. Het kan geen kwaad een enkele dag te reserveren voor het overdenken van wat allemaal goed gaat, in onze samenleving en in ons eigen leven. Het is de boodschap van Frank Capras bekende kerstfilm: ook al voelt het soms niet zo, het is wel degelijk een Wonderful Life!

Namens redactie en columnisten van Jalta wens ik u vanaf deze plek een prettig Kerstfeest toe. Morgen gaan we eten en drinken. Op zaterdag zijn we er weer, als vanouds klagend over alles wat er fout gaat in de wereld en vooral in ons prachtige kikkerland.