Na een bloedstollend spannende stemming met als uitkomst 17 voor en 18 tegen is het plan voor de vestiging van Megamoskee El Wahda op het PWA-terrein in Gouda Noord van de baan. Formeel gingen de twee stemrondes om het wel of niet verstrekken van kredieten aan school voor moeilijk lerende kinderen De Ark en medisch kinderdagverblijf Gemiva. Deze twee partijen waren samen met de beoogde Megamoskee El Wahda in één plan gefrommeld, waarmee het lot van kinderen die nu in zeer slechte omstandigheden zijn gehuisvest, werd verbonden aan de komst van de moskee.

Met deze twee stemrondes komt een einde aan een al maanden slepende stapelfaal van de Gemeente Gouda. De omwonenden van het PWA-terrein zijn opgelucht dat de moskee er naar alle waarschijnlijkheid niet komt, maar ondanks de uiteindelijk gunstige uitkomst kent dit verhaal veel verliezers. De pupillen van De Ark/Gemiva moeten nu nog langer wachten op passende huisvesting. Er is veel kostbare tijd verloren met dit plan, terwijl er ook een alternatief, onomstreden plan lag met De Ark/Gemiva in de PWA-kazerne samen met seniorenwoningen. De gemeente heeft bovendien ten aanzien van De Ark een huisvestingsplicht die zij hiermee ernstig verwaarloost.

Salafistische fondsenwerver

De islamitische gemeenschap in Gouda raakte verdeeld. Veel Goudse Marokkanen wonen niet eens in Gouda Noord, lang niet iedereen ziet een grote moskee op die locatie zitten. De drie kleinere moskeeën zamelden geld in voor de financiering van het gebedshuis. Moskee Assalam besloot haar hele kas aan het project over te dragen, tot ongenoegen van sommige gelovigen. Dissidenten werden zonder pardon uit de moskee gebonjourd, met rechtszaken tot gevolg. Geruchten over druk en dwang om te doneren zijn hardnekkig. En de betrokkenheid van salafistische fondsenwerver Tarik ibn Ali besmeurde de reputatie van alle Goudse moslims. We mogen concluderen dat deze hele affaire de islamitische gemeenschap niets goeds heeft gebracht.

De gemeenteraad en het College zelf komen hier niet best uit de verf: het vertrouwen van de burgers van Gouda is ernstig geschaad. Er is en was sprake van gebrekkige en misleidende communicatie over de plannen. Er waren Rondetafelgesprekken waar alleen voorstanders mochten aanschuiven. Er werd niet of zeer traag gereageerd op verzoeken tot meer informatie. PvdA-wethouder Tetteroo en andere voorstanders schroomden niet om structureel te insinueren dat tegenstanders van de Megamoskee er dubieuze, xenofobe denkbeelden op nahielden.

Belangenverstrengeling bij de PvdA

Dan was er de schijnbare belangenverstrengeling van de PvdA-raadsleden Siham Massrour en Khalid Tatou. Burgemeester Schoenmaker (VVD) had hier meteen bovenop moeten zitten, maar liet dit na. Zo bleef hun betrokkenheid tot en met de stemming gisteren onduidelijk. Siham Massrour is de zus van Mohamed Massrour, en Mohamed is penningmeester van de Stichting El Wahda. Khalid Tatou kreeg een baan als schooldirecteur van de An Nour-school, ondanks het feit dat hij totaal geen ervaring in het onderwijs had. Die school is van de stichting Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe, waar Said Boukayouh de directeur van is. En Boukayouh is initiatiefnemer van… de Megamoskee. Ook zijn er foto’s in omloop waarop Tatou poseert met de eerdergenoemde radicaal Tarik ibn Ali.

Een en ander leidde tot een genante vertoning gisteren: Massrour en Tatou kregen voorafgaand aan de stemrondes het woord om hun naam te zuiveren. Massrour liet weten dat haar “onafhankelijke beoordelingsvermogen nooit in het geding is geweest”, Tatou stelde zijn baan niet te danken te hebben aan zijn invloed op dit dossier. Beiden hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten geconsulteerd over de kwesties en de VNG zag dat het goed was. Zij mochten stemmen.

Pijnlijke uitglijders

Andere pijnlijke uitglijders gisterenavond: Johan Weeber (Gouda Positief) die stelde dat het niet doorgaan van de moskee zou leiden tot polarisatie. “Moge God en Allah ons behoeden!”, sprak hij met gevoel voor pathos. Hierbij voorbijgaand aan het gedrag van de pro-moskee-politici die polarisering flink in de hand werkten met hun stemmingmakerij. En natuurlijk de stemverklaringen van de PvdA en D66, die beide werden bekort door de burgemeester omdat ze te lang duurden. Beide partijen zeiden het te betreuren dat de vrijheid van godsdienst in het geding was. Nota bene het CDA stelde in haar stemverklaring dat niet de vrijheid van godsdienst, maar de scheiding tussen kerk en staat op het spel stond. De progressief-seculieren knuffelen geloofsfanatici en religieuze partijen moeten ze vervolgens wijzen op de scheiding tussen kerk en staat. Juist ja. 

Ten slotte: de bewoners. Ze hebben gewonnen, ja. Maar het heeft ze ook veel gekost. “Ik zie jou vaker dan mijn eigen vrouw”, was gisteren de veelzeggende begroeting van een omwonende aan een medestander. In september 2014 werden de omwonenden vrijwel voor een voldongen feit gesteld, althans, zo trachtte de gemeente de plannen te slijten. Onmiddellijk kwamen zij in actie, letterlijk duizenden uren aan mailen, lezen, inspreken, vergaderen, woordvoeren en lobbyen zijn er in gaan zitten. In het interview dat wij in november met de buren hadden, was nog sprake van grote onzekerheid en ontreddering.

“Uiteindelijk lukt het altijd”

Maar de landelijke pers pikte het op. Mensen in heel Nederland betuigden hun steun. De kwestie werd besproken in de Tweede Kamer. ‘Gouda’ werd een symbool van verzet tegen een overheid met mankracht, diepe zakken en een blinde vlek voor de ongezonde verwevenheid van islamisten met openbaar bestuur. De moskee komt er niet, vreedzaam, a-politiek en goed georganiseerd verzet loont. Een betere logenstraffing van de stuitende uitspraak van Martijn de Koning, salafistenvriend annex ‘wetenschapper’ op het Bewust Moslim-symposium, is nauwelijks denkbaar.

Het lukt dus niet altijd. Het tij is aan het keren, burgers laten zich niet langer zomaar overrompelen en gefundeerde kritiek op moskeeplannen is niet langer weg te zetten als ‘islamofoob’ of intolerant. De Goudse actievoerders hebben dit bewezen.

En nu? Nu komt het PWA-terrein, eigendom van de Rijksvastgoeddienst, in de vrije verkoop. In theorie zou El Wahda een poging kunnen doen om het aan te schaffen, maar vermoedelijk hebben ze het geld niet voor de aankoop, het slopen van de ondergrondse bunker én de verbouwing. Bovendien is premier Rutte hier on the record te bewonderen, hij beaamt de woorden van Emile Roemer: “Het is duidelijk te veel daar. Buitenlandse financiering. Salafisten. Dat is de verkeerde weg op gaan.” We zullen zien of hij dat meende. De omwonenden halen voorlopig opgelucht adem, maar het dossier Megamoskee is nog niet gesloten. We blijven de kwestie voor u volgen.