Het voorgaande bericht op deze site over de Goudse Prins Willem Alexanderkazerne was hoopgevend: de Megamoskee-bestemming voor het PWA-terrein leek voorlopig van de baan. De bewoners haalden na maandenlang vreedzaam verzet, spanning en veel tegenwerking door politiek gekonkelefoes opgelucht adem. Op zich terecht, ook al bestond het vermoeden dat dit dossier nog niet gesloten was.

En jawel, twee maanden later hangt er een vers geslepen Zwaard van Damocles boven Gouda Noord. De verrassende wending is dat het niet het alsnog vestigen van een Megamoskee betreft. Neen, er is een ander onzalig plan voor de kazerne. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft Gouda verzocht het PWA-terrein in te richten als asielzoekerscentrum voor een periode van tien jaar. En de Gemeente Gouda heeft daarop “Ja tuurlijk, prima joh” gezegd en de bewoners andermaal voor een voldongen feit gesteld. Een jammerlijk gevalletje ‘van de moskeeregen in de AZCdrup’ dus. Zelfs als de omwonenden na een slopend jaar nog de puf hebben om zich opnieuw te organiseren en in verzet te komen tegen de vestiging van 500 asielzoekers in hun wijk, is het nog maar de vraag of dat überhaupt zin heeft.

De rijksgebouwendienst heeft na het COA-verzoek het PWA-terrein aangewezen en het College van Burgemeester en Wethouders ‘nemen hun verantwoordelijkheid’, oftewel, de omwonenden hebben het nu met zowel de lokale als de landelijke politiek aan de stok. Daarnaast is het verdomd lastig om in het huidige debatklimaat, waarin zielige foto’s en emoties de plaats hebben ingenomen van ratio en argumenten, een anti-AZC standpunt in te nemen zonder meteen tot racistisch onmens bestempeld te worden. Te vrezen valt dat Gouda Noord dit keer echt het haasje is.

Het is trouwens saillant dat het College rept van ‘het nemen van verantwoordelijkheid’ aangaande het PWA-terrein. De gemeente verwaarloost met deze keuze namelijk een andere verantwoordelijkheid: de huisvestingsplicht die zij heeft voor de school voor moeilijk lerende kinderen De Ark. Een alternatief plan voor het terrein zou voorzien in gecombineerde huisvesting van De Ark, medisch kinderdagverblijf Gemiva en seniorenwoningen. De kinderen en oudjes waren meer dan welkom in de wijk en er is dringend behoefte aan zo’n locatie, maar hee. Vluchtelingen gaan voor. Een argwanend mens zou haast denken dat het College, na het Megamoskee-debacle, er enig genoegen in schept om de obstinate omwonenden aldus op hun nummer te zetten. Maar zo kinderachtig zal het vast niet gaan in de lokale politiek…

Feit is dat er in samenspraak met het COA niet gekeken is naar een alternatieve locatie, en dat de woonwijk dus volgend jaar 500 nieuwe buren krijgt. Berichten over problemen in en rond AZC’s zijn allemaal extreemrechtse stemmingmakerij zoals u weet, dus zoekt u nog een huis dat makkelijk onder de vraagprijs weg mag, steek eens uw licht op in Gouda Noord. Ik gok dat daar volgend jaar een groot woningaanbod zal zijn. Tip: niet gaan wonen als u schoolgaande kinderen heeft. Uit de Q & A van de gemeente:

Gaan deze mensen naar reguliere scholen?

Het is inderdaad zo dat kinderen van asielzoekers naar de lokale scholen gaan. Dit regelt het COA samen met de gemeente en de plaatselijke schoolbesturen.

Hoe multi-etnisch onderwijs in Gouda Noord uitpakt, leest u hier in dit bericht over “scholieren met een etnische achtergrond die met elkaar op de vuist gingen.” Daar kunnen de AZC-kinderen ook nog wel bij, gaat vast prima. Nouja, de omwonenden van het PWA-terrein konden toch ruim twee maanden zorgeloos wonen, na het falen van het Megamoskee-plan.

Oh, en bent u een voorstander van geweldloos verzet tegen AZC’s in uw of andermans woonwijk? Steun dan AZC Alert.