De roemruchte atheïstische filosoof Floris van den Berg maakt in het laatste nummer van De Vrijdenker gehakt van Compassie, het nieuwste boek van religie’wetenschapper’ Karen Armstrong.

 

Karen Armstrong krijgt van de Vrije Universiteit een eredoctoraat. Dit heeft – uiteraard – niets van doen met haar wetenschappelijke prestaties, maar is een politieke keuze. Op deze manier wil de ‘vrijzinnige’ Vrije Universiteit namelijk laten zien hoe tolerant en open minded men is.

Religie-apologeet Karen Armstrong pleit in haar boek Compassie voor begrip voor religieuze intolerantie. Ze doet dat op antiwetenschappelijke wijze. Armstrong definieert religie essentialistisch. Religie is per definitie compassie. Als religie geen compassie is dan is dat een pervertering van religie. Maar in plaats van heel kritisch te zijn op geperverteerde vormen van religie is Karen Armstrong – uiteraard – alleen maar kritisch op religiekritiek. Mensen die wijzen op intolerante elementen die in de verschillende religies voorkomen – denk aan terrorisme, genocide, vervolging van andersdenkenden, vrouwenbesnijdenis, afkeer van homoseksualiteit, irrationele taboes – zijn volgens Armstrong zelf intolerant. Zij tonen geen compassie.

In zijn recensie in De Vrijdenker veegt Floris van den Berg de vloer aan met het perfide progressieve gedachtegoed van Armstrong. Haar morele relativisme – dat de Islamitische Staat in feite op één lijn stelt met de liberale democratie – is volgens de atheïstische filosoof namelijk helemaal niet vol compassie. De slachtoffers van religieuze intolerantie hebben namelijk pech. zij hebben de ‘ware’ bedoeling van religie niet begrepen. Heel expliciet doet Armstrong dit trouwens niet. Ze negeert in haar boek over compassie de intolerante vormen van religie vooral, omdat dit niet past in haar frame, dat religie zo fijn is voor alle mensen.

Armstrongs boek is vooral heel erg antiwesters. Ze schrijft op pagina 199:

Begin met u te realiseren hoe weinig u werkelijk weet en probeer meer te ontdekken over de geschiedenis van uw vijand. (…) Vergeet niet dat uw eigen natie of uw eigen traditie ook tekortkomingen heeft en hoogstwaarschijnlijk in het verleden grote misdaden heeft begaan.

Dit slaat – vermoed ik zo – niet op Turken die de Armeense Genocide hebben gepleegd of de Hutu’s die de Tutsi’s hebben uitgemoord, maar op de ‘witte’, westerse misdaden.

Floris van den Berg hekelt deze progressieve zelfhaat met een religieus sausje en fileert de ex-non in zijn slotpleidooi:

Armstrongs benadering herinnert aan de christelijke flagellanten die zichzelf, in godsdienstwaanzin, geselden in de hoop dichter bij god te komen. Armstrong vindt namelijk dat de lezer vooral bij zichzelf te rade moet gaan. Het probleem zit volgens haar bij een gebrek aan compassie bij jou als lezer, niet bij de ander. Als jij maar inziet dat jouw vooroordelen over vreemdelingen, buitenlanders en met name moslims onjuist zijn, dan is een groot deel van het probleem opgelost. (…)

Armstrong heeft geen oog voor slachtoffers – behalve voor degenen die zich gekwetst voelen. Met compassie à la Armstrong schieten de slachtoffers niets op. Zij voegt zich hiermee in de traditie van de sadistische compassie van Moeder Theresa. Armstrong ziet daders aan voor slachtoffers; en aanklagers als daders. De vrijzinnige gelovigen slikken haar pleidooi voor morele zelfkastijding als zoete koek, maar wat hebben de slachtoffers eraan?

BAM!

Karen Armstrong is net onverdoofd intellectueel geslacht.

Wanneer krijgt Floris van den Berg eigenlijk een eredoctoraat?

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons