45 lieve, gematigde imams uit Marokko importeren om de ‘gezonde islam’ te verspreiden. Dit in het kader van het tegengaan van radicalisering, door imam Yassin Elforkani. De Volkskrant voegt bij haar berichtgeving een profielschets van Elforkani, eentje die voor- en tegenstanders aan het woord lijkt te laten en dus heel genuanceerd overkomt, maar de meest saillante feiten komt de Volkskrantlezer zoals gewoonlijk niet te weten.

Elforkani is een beschaafde, zacht sprekende man die intelligent overkomt en prettig in de omgang is. Ik ontmoette hem op een verkiezingsbijeenkomst voor Marokkanen die hij mede had georganiseerd. Ik was er duidelijk niet bepaald welkom en had toen al vele stukken op GeenStijl gepubliceerd over zijn handel en wandel als baas van de Blauwe Moskee. Pittige stukken. Desondanks heette hij me welkom, stelde me op mijn gemak en liet een medewerker als tolk naast mij plaatsnemen. De voertaal op de bijeenkomst was Arabisch en hij wilde mij in staat stellen mijn werk te doen. Dat siert hem, en dat wil ik ook graag gezegd hebben alhier. Ik ben er niet op uit hem te besmeuren of om hem in diskrediet te brengen omdat hij een vooraanstaande moslim is.

Probleem is, dat Elforkani’s idee van anti-radicalisering niet deugt. Om te beginnen betwijfel ik of er zo iets bestaat als ‘gezonde islam’. Het is een religie waarvan de normen en waarden strijdig zijn met veel Nederlandse normen en waarden. Op zijn best zou je de influx van ‘gematigde’ imams kunnen vergelijken met een vaccin: een klein beetje verzwakt virus kan het organisme Nederland immuniseren voor de verwoestende impact van een full blown uitbraak van radicalisme. Maar zoals Jan Jaap de Ruiter terecht stelt: “Als ze eenmaal in de ban zijn van het kalifaat gaat van het gematigde geluid geen enkele aantrekkingskracht uit.”

Dan is het nog maar de vraag wie die 45 importimams precies zijn. Lichten wij hun doopcelen grondig, dan durf ik te beweren dat velen van hen zijn te betrappen op uitspraken die wij zouden kunnen kwalificeren als haatdragend of anti-westers. Dat geldt ook voor Elforkani zelf, nog in 2008 prees hij uitgebreid Yusuf Al-Qaradawi, huisideoloog van de Moslimbroederschap en een allround buitengewoon onfris heerschap dat strooit met fatwa’s tegen andersdenkenden. Je kan mensen niet eeuwig uitspraken nadragen die ze misschien in jeugdige onwetendheid ooit gedaan hebben maar dit laat zich niet zomaar wegzetten als een jeugdzonde.

Waar ook zelden melding van wordt gemaakt in de berichtgeving rond ‘bruggenbouwer’ Elforkani is het feit dat hij als baas van de Blauwe Moskee in dienst was van Koeweit. In de moskee ontspon zich een ingewikkelde machtsstrijd waarbij hij en bekeerling Jacob van der Blom als nieuwe bestuurders uit de bus kwamen. Buurtbewoners vonden de koers van de moskee te radicaal, Elforkani en van der Blom moesten in Koeweit tekst en uitleg komen geven en zelfs de aanstellingsbrieven van het duo zijn openbaar geworden. Uiteindelijk nam Koeweitse regeringsfunctionaris Mutlaq Al Qarawi het bestuur over en liet er geen misverstand over bestaan wie er de dienst uitmaakte in de moskee: Koeweit.

Daarnaast voert Elforkani opzichtig een eigen agenda: hij is mede-oprichter en eigenaar van Vizea, dat trainingen en projecten verkoopt om radicalisering tegen te gaan en integratie te bevorderen. Super handig: radicalisering duiden, zelf de gepaste ‘oplossing’ verkopen en je kan bovendien altijd zorgen dat je eigen (geloofs)gemeenschap buiten schot blijft, als jij de autoriteit bent op het gebied van radicaalduiding. Pleiten voor hogere salarissen voor imams past in hetzelfde straatje, het is als de topbankier die het bonusbeleid verdedigt. De opgeheven imamopleidingen ziet hij niet als een teken dat er geen markt is voor NederImams, dat moskeeën massaal haatimams blijven uitnodigen komt volgens hem heus niet omdat moslims zo graag radicale praatjes aanhoren. Nee, echt, heus waar, moskeeën zitten te springen om gematigde predikers! Maarja, die zijn er niet dus moeten we ze wel uit Marokko halen…

Uiteraard weet Elforkani heel goed dat importimams niet lekker liggen in de publieke opinie en hij zal deze weerstand gebruiken als argument om de imamscholen weer open te krijgen, hij is er altijd een warm pleitbezorger voor geweest en waarschuwde zelfs voor ‘buitenlandse inmenging door Marokko’. Dat is nu kennelijk geen enkel probleem meer.  

Antiradicalisering is business, Elforkani is geen bruggenbouwer maar een bruggenverkoper. Daarnaast is dit een gouden moment om vertwijfelde gezagdragers en een onmachtige overheid naar je eigen hand te zetten. Zelfs als we aannemen dat Elforkani geen radicaal is, maar een oprechte pionier van verzoening en matiging, is zijn boodschap nog niet opeens een oplossing. Nederland willen redden van radicalisme en terreur, terwijl de zelfverklaarde redder vooral uit is op het uitbreiden en beschermen van de ideologie die de bron is van radicalisme en terreur, dat is een onwerkbaar model. Maar media en overheden zijn dol op dit ‘gematigde’ geluid, alles is beter dan moeten toegeven dat ze decennia lang hebben gefaald, weggekeken, gepapt en natgehouden en nu tot hun oogbollen in hun eigen gebakken policor-peren staan.

Hopelijk luistert de AIVD mee met ieder woord dat in de 45 moskeeën met importimam gesproken gaat worden. En hoezeer ik de spontaan aan mij toegewezen tolk op de verkiezingsbijeenkomst ook waardeerde, ik mag lijen dat Elforkani cum suis niet de tolken gaan leveren voor deze preken. Die zeggen in navolging van hun opper-bruggenbouwer namelijk vooral wat media en overheid willen horen, en niet wat er achter de moskeedeuren en in de harten van hun achterban zich zoal afspeelt.