Wat heeft de katholieke kerk het uitgenast aangepakt met de benoeming van Franciscus he? Na de volstrekt griezelige Benedictus met zijn pracht en praal en satijnen slofjes heeft deze aimabele Paus van soberheid zijn handelsmerk gemaakt. En ook geldt hij als relatief modern ten opzichte van zijn scherpslijpende voorganger. Het werkt, de publieke opinie is deze paus gunstig gezind.

Deels niet onterecht, hij heeft bijvoorbeeld een punt gemaakt van de corruptie binnen de kerk. In hoeverre dit voor de bühne is of dat er echt schoon schip wordt gemaakt, is niet duidelijk: de financiën van de kerk en de herkomst van de Roomse rijkdom zijn volstrekt schimmig, maar hij erkent het probleem publiekelijk. Ook kindermisbruik gaat hij tegen, maar Franciscus had hierin het tij mee. Het schandaal barstte onder Benedictus in volle hevigheid los en als het abces eenmaal is doorgeprikt, is het makkelijk pus dweilen.

Nu zoemt de naam van Zijne Heiligheid rond als mogelijke winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zou zich namelijk zeer inspannen om armoede in de wereld te bestrijden.

Dat is uiterst fideel van hem. Maar laten we niet vergeten dat ook deze paus een grote, misschien wel de grootste bron van armoedebestrijding weigert aan te boren. Namelijk, emancipatie en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Zo lang het Vaticaan afwijzend staat tegenover anticonceptie en abortus en er daardoor te veel kinderen geboren worden in gezinnen die niet in staat zijn zo veel kinderen te onderhouden, zal armoede niet structureel worden teruggedrongen. Om over de verspreiding van AIDS maar te zwijgen, de ziekte maakt nog altijd vele slachtoffers onder de 20- tot 60 jarigen (ouders van jonge kinderen, werkende populatie) in de allerarmste landen.

De bemoeienis van de kerk met seksualiteit, relaties en voortplanting is pure machtspolitiek, bedoeld om de gelovigen fysiek en mentaal te blijven knechten. Seksualiteit, een natuurlijke, au fond plezierige, diepmenselijke drijfveer, is de cipier die de gelovige zielen streng bewaakt. Doorvlochten met het concept van zonde, besmet met het stigma van onreinheid, belast met plichtsbesef van voorplanting en trouw, gebruikt ook deze paus seksualiteit als wapen. De kerk is nog altijd uiterst misogyn: niet de verkrachter krijgt straf, maar de vrouw die na verkrachting voor abortus kiest. Niet de uitsluitend uit mannen bestaande geestelijkheid draagt de last van een (te) groot gezin, maar de vrouw die al die kinderen moet baren, voeden en kleden. Het taboe op echtscheiding is vrouwonvriendelijk want het houdt vrouwen gevangen in slechte of zelfs gevaarlijke huwelijken en houdt ze economisch onzelfstandig. (Al helemaal als zij veel kinderen hebben.)

Stephen Fry maakte de schitterende vergelijking dat de obsessie van geestelijkheid met seks, hetzelfde is als die van een anorect met voedsel: beiden onthouden zich zo veel mogelijk van consumptie, maar zijn er tegelijk ongezond veel mee bezig.

Als de kerk armoedebestrijding serieus neemt, moet zij haar verbod op anticonceptie schrappen. Vrouwen die zelf bepalen of  en hoeveel kinderen zij krijgen, zullen deze kinderen beter verzorgen, zullen zelf gezonder en welvarender zijn en zijn minder afhankelijk van hun mannen.

Het idee om het hoofd van de katholieke kerk een Nobelprijs voor de Vrede te geven is alleen al om die reden absurd. En dan heb ik het nog niet eens over hun houding ten opzichte van homoseksuelen, die vaak zure vruchten plukken van de ‘vredelievendheid’ van de RKK die hen als zondaars bestempelt. Of over de slachtoffers van pedofiele geestelijken, het schandaal is nog zo vers dat de toekenning van deze prijs velen een klap in het gezicht zal zijn. Dat de naargeestige fundamentaliste Moeder Theresa (“The greatest destroyer of peace is abortion”, joe) deze eer al eens te beurt viel, doet het ergste vrezen.

Hieronder ziet u de eerdergenoemde Stephen Fry uitleggen waarom de Roomse kerk geen “force for good in the world” is. De leden van het Nobelcomité zouden het intelligente, genuanceerde en hoopvolle betoog aandachtig moeten beluisteren. En u ook, al was het maar omdat Fry een geweldig redenaar is.


The Intelligence² Debate – Stephen Fry (Unedited) door Xrunner17

Naschrift: altijd als ik iets kritisch schrijf over christenen of katholieken, komen er types met “Jamaar Islam!11!1!!” Ga weg met je domrechtse gelul. Daar heb ik het nu even niet over.