Houd op hoor. Er heerst een gepolariseerd klimaat in Nederland, aldus de moslimfundi’s achter het Jihadgala. Hebben ze op zich goed gezien maar dat is niet de schuld van de media-aandacht voor hun FundiFeestje. Of van Koenders die de visa van vier radicale imams intrekt. Dat zij nu de schuld krijgen van polarisatie is als de vos die klaagt over het hek tussen hem en de kippen. “Huh? Overal aanslagen uit naam van ons geloof, het Nederlandse straatbeeld voorgoed veranderd, in de derde en vierde generatie na immigratie nog steeds aanpassingsproblemen, joden- homo- en vrouwenhaat vieren hoogtij en dan mogen we geeneens de zeven haatdwergen Beardy, Moefti, Salafi, Halally, Jurkie, Fundi en Grumpy uitnodigen? Najaaa…IES RASSIES!!1!”

Ze zeggen het echt:

Wij vrezen dat dergelijke beslissingen slechts bijdragen aan een toenemend gepolariseerd klimaat in Nederland. Men zou hierdoor kunnen denken dat er in Nederland met twee maten wordt gemeten: de vrijheid van meningsuiting is een groot gemeenschappelijk goed, die ten alle tijden geborgd dient te zijn behalve wanneer het bepaalde minderheden betreft. Dit gevoel heerst al sinds langere tijd en wordt hierbij alleen maar bevestigd en vergroot.

Het RadicaalGala verbieden, daar ben ik op tegen. De vrijheid van meningsuiting is te belangrijk om op het hellend vlak van ‘bijeenkomsten verbieden’ te takelen. Laat ze maar raaskallen, de AIVD luistert mee mag ik hopen, en toetsing van het gezegde vindt eventueel achteraf door de rechter plaats. Als we dit op voorhand gaan verbieden graven we een kuil voor een ander waarin wij zelf nog weleens lelijk ten val konden komen. De vrijheid om samen te komen en malle of radicale dingen te zeggen, er zijn mensen voor gestorven en deze Halalclowns zijn het niet waard om dat principe voor af te zwakken.

De visa van de beoogde sprekers intrekken is echter op geen enkele manier strijdig met de vrijheid van meningsuiting. Als het NCTV de heren een bedreiging acht voor Nederland, mogen ze er niet in. Simpel. Het weerhoudt ze er niet van hun mening te uiten, en het belet niemand om die mening tot zich te nemen via bijvoorbeeld de moderne middelen van massacommunicatie die zelfs in de naargeestige negorijen waar sommige van deze lieden hun domicilie hebben, beschikbaar zijn.

Nog zo’n verongelijkt slachtoffer van onze vermeend selectief geldende vrijheid van meningsuiting is Kno’Ledge Cesare, een alias van Jerry Afriyie. De man is overtuigd anti-Zwarte Piet-activist en verstoorde in die hoedanigheid de intocht van de Goedheiligman te Gouda. Hij werd opgepakt, verzette zich bij zijn aanhouding en naar nu blijkt kostte dit zijn baan. Hij was beveiliger, een beroep waarin onberispelijke antecedenten en goed gedrag nogal een issue zijn. Op zich mag het opmerkelijk heten dat Afriyie überhaupt aan de bak kwam in die bisnis. Uit dit artikel uit 2012* blijkt al dat hij zich in uiterst schimmige milieus begeeft en beste vrienden was met de doodgeschoten crimineel Quincy Soetosenojo, die in de Bijlmer een afdeling van de beruchte Crips-bende wilde oprichten. Er zijn mensen geweigerd voor een security-job omdat ze een aangetrouwde neef hebben die weleens door rood rijdt, maar vuistdiep in het criminele milieu socializen was kennelijk geen punt om de benodigde vergunningen te krijgen.

Ook hier is zijn vrijheid van meningsuiting niet in het geding. Hij wordt niet gestraft voor zijn anti-Piet standpunt, maar voor zijn eigen gedrag. Hij weet dat hij een beroep uitoefent dat een tamelijk onberispelijk privé-leven vereist. En hij had dat baantje gewoon nog gehad, anti-Piet of niet, als hij zich aan de aanwijzingen van de Goudse politie had gehouden. Maar ook hier is het makkelijker om het institutioneel racistische Nederland de schuld te geven, dat zogenaamd met twee maten meet ten aanzien van moslims en kleurlingen, dan om naar het eigen gedrag te kijken.

Mensen die zich dusdanig gevaarlijk of ontregelend gedragen dat zij het land niet meer in mogen of hun beroepsvergunning kwijtraken, wordt op geen enkele wijze de mond gesnoerd. Het feit dat deze beide gevallen uitvoerig worden belicht in de media bewijst dat al. Zowel Cesare als de Rijswijkse HaatPosse mogen zeggen wat zij willen. Zelfs als zij daarmee het klimaat in Nederland volstrekt polariseren.

*via G. Hinterecke