Schakelen we even over naar Australië voor een staaltje typisch islamitisch denken. Nouja, ‘denken’. Vanuit een reflex in de slachtofferrol duiken en van daar uit beperkingen van andermans vrijheden eisen, omdat je vanuit je ideologie niet in staat bent een grotemensenantwoord te formuleren.

Geert Wilders moet een visum geweigerd worden, zo drammen zij, want hij zegt gemeenkwetsende dingen over islam. De vergelijking die zij daarbij maken is even opmerkelijk als veelzeggend: rapper Chris Brown, die zijn vriendin mishandelde en bijgevolg een strafblad heeft, kreeg ook geen visum.

Dus een gepeperde mening uiten over islam is even erg als je vriendin bont en blauw slaan. Dat is niet alleen een curieuze misvatting, het geeft aan hoe de Australische moslimgemeenschap verbale aanvallen op hun geloof ervaart: als geweld, dat bestraft zou moeten worden. Kennelijk is de islam tegenover kritiek net zo weerloos als een jongedame tegenover een agressieve mijnheer. Op zich hebben ze daar nog wel een punt, de islam is een gammele ideologie die ook zonder kritiek van buitenaf elke dag weer haar kwaadaardigheid, obsoletie en hypocrisie bewijst. Hebben ze Wilders helemaal niet bij nodig. Het is gewoon een slecht idee en daarom verdraagt het geen kritiek, er is vanuit islam zelf geen zinnig weerwoord op te formuleren dus moeten ze zich elke verbale schrobbering laten welgevallen.

“Nietes!” roepen is een optie, maar volstrekt ongeloofwaardig, “hou je bek” zeggen is uiteindelijk alles wat de bekritiseerde moslim rest. Dat, en geweld. Verklaart meteen die huiselijk-geweld-analogie: als mijnheer Browns ex-vriendin hem een knal voor zijn harses terug had gegeven, was dat gerechtvaardigde zelfverdediging geweest en geen intolerante agressie. Zo framen gekwetste moslims het graag, natuurlijk.

Wilders “beschadigt onze normen”. Dan zijn die normen misschien van peperkoek, als ze zo snel stuk gaan. Normen als ‘geen kindhuwelijken’, ‘scheiding van kerk en staat’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ worden al sinds de komst van islam in de westerse wereld zwaar beschadigd maar staan nog overeind, kennelijk kunnen ze tegen een stootje. ‘Gelijkwaardigheid van mensen’, ook zo eentje, binnen de islam zijn vrouwen volstrekt minderwaardig. En dan toch huiselijk geweld tegen een vrouw als voorbeeld gebruiken om islamkritiek mee te vergelijken en censuur mee af te dwingen, leuk geprobeerd jongens.

Ze laten hun ware gezicht weer eens zien. Volstrekt onmachtig om met gefundeerde kritiek om te gaan. Verzot op de slachtofferrol. Subtiele actie-reactie vergelijkingen met geweld maken. En in hun reactie ondemocratisch en agressief roepen om censuur en inperking van andermans bewegingsvrijheid. Als kritiek onterecht is, weerleg het. Als niet, dan hoef je het niet aan te horen als je er niet tegen kunt. Maar beter zit je stil als je haatbaard geschoren wordt. Wie bang is voor andermans argumenten, weet dat de zijne het onderspit zullen delven.