De gestoorde race hustlers in ons mooie land hebben binnenkort een Verenigde Naties-vergadering om te klagen dat Nederland een broeinest is van Afrofobie. Wat dat is, afrofobie? Een verzinsel vergelijkbaar met islamofobie. Het bestaat niet, het is newspeak om specifieke groepen te slachtofferen en Nederland en de Nederlanders te kunnen beschuldigen van allerlei ernstig klinkende vergrijpen. Islamofobie, afrofobie, huuuu. Guurrechts allemaal. In feite komt discriminatie van moslims en/of negers natuurlijk wel voor in dit land, maar daar hebben wij dus al een mooi woord voor, namelijk: discriminatie.

Maar dat is niet slachtofferig genoeg dus verzon men de term afrofobie (een woord dat ik vooral interpreteer als een irrationele angst voor The Jackson 5, maargoed) en daar gaat men in VN-verband dus over vergaderen en FOEI NEDERLAND janken. Wat krijgt de Huilstruiken International-vergadering zoal voorgeschoteld van de Nederlandse delegatie?

Zwarte Piet natuurlijk. En het ‘etnisch profileren’ door de politie. De overeenkomst tussen deze twee koewetsende afrofobe schandvlekken op Neerlands blazoen? Beide zijn puur fictie. Het zijn de strohalmen voor de huidskleurverongelijkten in dit land, hun bestaansrecht. Maar zowel Zwarte Piet als etnisch profileren zijn een product van de fantasie en het is wrang dat niet-bestaande fenomenen moeten worden aangegrepen om met malle terminologie koste wat kost een racismebeschudiging te construeren.

Kijken wij naar de lijst van organisaties die het rapport voor de VN hebben helpen opstellen, dan rest ons weinig anders dan in de lach schieten. Werkelijk alle gesubsidieerde clubs die baat hebben bij het signaleren van zo veel mogelijk racisme staan erbij. Verenigingen waarvan wijd en zijd bekend is dat er charlatans aan het roer staan, lieden met banden met islamitische regimes, partijen die zich al jaar in jaar uit wentelen in de slachtofferrol. Het is alsof je een congres over de macht van de farmaceutische industrie houdt en dan een rapport over de stand van zaken laat opstellen door Bayer, Pfizer, Novartis en GlaxoSmithKline.

Waarom doen deze boze kleurlingen zo mal, met hun afrofobie en racisme dit en discriminatie dat, tot gevaarlijke ophitsing tot rellen aan toe? Simpel: om het geld. Hoe meer officiële instanties zij achter hun ‘zaak’ scharen, hoe groter de kans dat zij ooit herstelbetalingen zullen opstrijken. Tot die tijd doen ze het met subsidies, uitkeringen en, zoals Sylvana Simons, door louter op basis van huidkleur bepaalde baantjes te hosselen. Maar het ultieme doel is: na de slavenvloot, de zilvervloot. Het verzinsel afrofobie als Groot Onrecht framen is een middel daartoe. Succes ermee, jongens. Witmans is de schuld van alles, whatever. Waren de Jackson 5 toch sympathieker, die afrootjes kwinkeleerden dat het allemaal de schuld van de boogie was.