Sangar Paykhar, hoofdredacteur van de website Hollandistan, schrijft deze prikkelende gastcolumn. 

 

Mensen die niet van de islam houden vinden dat zij onterecht voor racisten worden uitgemaakt. Want niet overtuigd zijn van een levensbeschouwing of ideologie kan nooit racisme zijn. Als moslim kan ik dat goed begrijpen. Ik geloof namelijk ook niet in liberalisme of socialisme. Dat betekent niet dat ik daardoor negatieve opvattingen heb over mensen die zichzelf identificeren als liberaal of socialistisch.

Ik ga nog een stap verder. Mensen die aan afkeer van geloof en de islam specifiek hebben zijn ook geen racisten. Want dat zou anders betekenen dat de ooms en neven van profeet Mohammed ook racistisch bezig waren toen zij zijn boodschap hebben afgewezen. De moslims in Nederland zijn hier niet gekomen om heel Nederland te overtuigen van de islam. De meerderheid in dit land is niet-moslim en zij zullen waarschijnlijk ons geloof ook nooit goedkeuren. De meerderheid is overtuigd van allerlei andere zaken die fundamenteel verschillen van de islam.

Daarom zal er altijd wel enigszins spanning en conflict van visies bestaan tussen moslims en niet-moslims in Nederland. Het feit dat wij als minderheid ervoor kiezen om in een land te blijven wonen waar de meerderheid onze waarden en onze overtuigingen afwijzen is een bewuste keuze. Daarom dienen wij op te passen voor het aanzien van aversie tegen ons geloof als racisme en discriminatie. Als moslim vind ik het niet prettig om vanwege mijn conservatieve orthodox-islamitische opvattingen aangezien te worden voor een terrorist. Daarom wil ook niet anderen ten onrechte voor racist uitmaken als ik weet dat het niet waar is.

De toenemende haat en agressie gericht tegen moslims in Nederland heeft vaak racistische motieven en sommige mensen die zich voordoen als islamcritici zijn eigenlijk gewoon racisten. Het is hun racisme en afkeer van mensen met een andere afkomst die ervoor zorgt dat zij ook de islam afkeuren. Dezelfde mensen hebben ook hele nare opvattingen over andere minderheden.

Zowel moslims als niet-moslims zijn erbij gebaat om op gezonde wijze met elkaar te praten over onderlinge verschillen. Niet per se om elkaar te overtuigen, maar om vreedzaam en respectvol co-existentie mogelijk te maken. Dat is alleen mogelijk als we elkaar begrijpen en respecteren. We dienen daarom onze opvattingen over anderen baseren op feiten, en niet op basis van gechargeerde en gepolitiseerde omschrijvingen.