Het zal jullie niet ontgaan zijn dat naast de gemeente Amsterdam nu ook de NS heeft aangekondigd in de nabije toekomst gender-neutrale termen te willen gebruiken. Dat heeft wat weerstand opgeroepen. Zo is er nu een petitie die oproept om die beslissingen ongedaan te maken. Zelf ben ik erg blij met de beslissing van de gemeente Amsterdam en de NS, maar uit nieuwsgierigheid las ik wat motivaties van ondertekenaars die de petities steunen. Een van de redenen die ik las was dat we de man-vrouw verdeling nodig hebben om onze soort in stand te houden en dit soort “waanzin” dat in gevaar brengt. Ik wist niet wat ik las! Daarom deze brief, omdat ik graag het een en ander aan jullie kwijt wil.

Er is een heel spectrum aan genders. Zelfs als je dat niet begrijpt (het is ook best abstract als je zelf wel cis-man of -vrouw bent), wie zijn wij dan om te zeggen dat hetgeen wat mensen die zich daarin anders voelen geen valide gevoelens hebben? Gelukkig heeft niet iedereen, die zich niet in het hokje “vrouw” of “man” thuis voelt, last van discriminatie. Maar dat geldt helaas niet voor hen allemaal.

Hoe zal het voelen voor die mensen om continu niet erkend te worden? “Beste dames en heren” in plaats van “Beste mensen” is alsof je op een bijeenkomst bent waar de host iedereen begroet en een hand schudt, maar jou (bewust of onbewust) overslaat of negeert. Het is toch een kleine moeite om iets andere termen te gebruiken, als we hier mensen (inclusief ikzelf!) plezier mee kunnen doen? Waarom zouden we dat niet doen? Deze mensen bestaan ook. Laten we ze ook gewoon erkennen.

Ik zal ook niet ontkennen dat de Nederlandse taal wat genderneutraliteit betreft soms nogal wat tekort schiet. Een mooie uitdaging om met passende alternatieven te komen voor “meneer/mevrouw” of woorden die op -vrouw, -man, -heer of -dame eindigen.

Het idee dat mensen enkel op aarde zijn om ervoor te zorgen dat onze soort niet uitsterft vind ik een benepen gedachte. Volgens mij is de vermeende onder-populatie echt ons kleinste probleem. Wie zegt overigens dat mensen die zich geen vrouw of man voelen geen kinderen (willen) krijgen? En als de mens uitsterft, dan zal dat echt niet komen omdat er te weinig mensen zijn. Het zal eerder komen omdat we een onleefbare omgeving hebben gecreëerd of iets in die trant. Homoseksualiteit komt bovendien ook voor bij andere diersoorten (net als andere vormen van niet-binaire genderidentiteiten en seksualiteiten). Er zijn theorieën dat zulke dieren evolutionair gezien in het voordeel zijn, omdat ook andere diersoorten jongen van andere dieren kunnen “adopteren” wanneer de biologische ouders dat om een bepaalde reden niet kunnen.

Het te berde gebrachte zogenaamde evolutionaire argument tegen de acceptatie van genderidentiteiten vond ik, om eerlijk te zijn, nogal onbeschaamd naar mij persoonlijk toe. Alsof ik er alleen maar zou zijn op deze aarde om kinderen te baren. En blijkbaar ben ik dan ook nog een gevaar voor onze soort, want ik wil helemaal geen kinderen. Ik wil gewaardeerd worden als mens, voor de eigenschappen en vaardigheden die ik bezit. Niet omdat ik een werkende baarmoeder heb. Daar hoef ik ook niet continu aan te worden herinnerd.

Ten slotte, ik begrijp dat maatschappelijke veranderingen niet van een leien dakje gaan en mensen soms ook moeten wennen hieraan. Ook ik ben nog steeds lerende. Ik snap daarom heel goed dat het misschien wat tijd nodig heeft. Desalniettemin ik hoop dat degenen die dit onderwerp als “waanzin” bestempelen hun standpunt zouden willen heroverwegen. Je zou er niet weinig mensen een groot plezier mee kunnen doen.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons