De arrestatie van Ebru Umar brengt op social media wederom heel duidelijk de agressie aan het licht van hele in Nederland geboren en getogen volksstammen die het verschil niet kennen tussen vrijheid van meningsuiting en doodswensen. In vaak gebrekkig Nederlands roert de vijfde colonne zich. Nog een constatering: de nieuwe verzuiling (de islamistische stem) is een feit: tot in ons parlement.

Dat die volksstammen niets hebben begrepen van wat vrijheid van meningsuiting en democratie inhouden, blijkt uit het braaksel aan reacties op de arrestatie in Turkije van columniste Umar Ebru. Hier  geboren derde-generatie-Turken kieperen in vaak zeer gebrekkig Nederlands niet alleen strontemmers over de schrijfster heen. Was dat maar waar, daar kan ze volgens mij heel goed tegen want ze heeft ervaring genoeg op dat punt. Maar de doodswensen zijn niet van de lucht. En zelfs Turken die zich er op voorstaan ‘keurig Nederlands’ te schrijven doen daaraan mee. Zie hier het failliet van de multiculturele samenleving.

Dat heeft deze affaire nog maar eens pijnlijk bloot gelegd. Een grote groep Nederlandse Turken, of Turkse Nederlanders (u mag kiezen) toont daarmee aan dat het onderwijs in ons land niet alleen voor wat betreft het simpele vak ‘Taal’ maar ook aangaande het bijbrengen van Westerse normen en waarden hopeloos heeft gefaald.

Vijfde colonne

Er is sprake van een vijfde colonne die, gesteund door het megalomane ego van ‘De Sterke Leider’ Erdogan, gebruik denkt te maken van de vrijheid van meningsuiting. Zij denken zich daarbij alles te kunnen permitteren, omdat men het verschil tussen vrijheid van meningsuiting en doodswensen niet kent. Er dient nog heel wat te worden opgevoed, bijgeleerd, omgeleerd, of gecorrigeerd. Deze derde generatie begrijpt nog steeds niet, of in elk geval steeds minder, waar onze maatschappij voor staat. Een deel van onze medelanders is totaal ontspoord en weigert iets van doen te hebben met de Nederlandse normen en waarden.

Nederland is allang ten prooi gevallen aan een nieuwe verzuiling

In de Twitterstorm die dit weekend losbrak, kwam Arend-Jan Boekestijn met de conclusie dat de dagen van de verzuiling zijn geteld. Daar heeft hij gelijk in als hij over de archaïsche verdeling communisten, socialisten, protestanten, katholieken en liberalen heeft. Maar op social media wordt tegelijkertijd pijnlijk duidelijk dat Nederland allang ten prooi is gevallen aan een nieuwe verzuiling. Inclusief polarisatie en erger nog, een gigantische agressie.

Chantagepraktijken

Allereerst blijkt dat de loyaliteit richting Erdogan bij deze Nederturken veel groter is dan de loyaliteit aan onze democratische spelregels. Vraag is uiteraard waarom deze groep zo graag in Nederland blijft wonen als het zo idolaat is van De Grote Leider. Daarbij moeten we ook hand in eigen boezem steken. Eerder meldde ik al dat het levensgevaarlijk is om aan chantagepraktijken van dictators in het Midden-Oosten toe te geven.

Ruiken deze despoten dat je gevoelig bent voor chantage, dan ben je de Sjaak

Het Westen moet nu heel snel de idealistische, roze bril afzetten. Ruiken deze despoten dat je als Westerse wereld gevoelig bent voor chantage, dan ben je de Sjaak. Zoals het ware psychopaten betaamt, zullen zij de grenzen alleen maar verder verleggen. Datzelfde geldt voor de mini-psychopaatjes hier in Nederland. Te lang hebben we gepapt en natgehouden, geen duidelijke grenzen gesteld. Nu komt het bruin (ja, inderdaad bruin, remember?) uit de riolen gekropen.

NSB-praktijken

Een Turkse consul vraagt de vijfde colonne op te staan om NSB-praktijken te verrichten, waar klaarblijkelijk ruim gehoor aan wordt gegeven. Zie ook Denk, een partij waarbij de lange arm van Erdogan al lang zichtbaar is. En niet alleen Erdogans lange arm, maar de lange arm van het islamisme, want daar ligt de daadwerkelijke loyaliteit.

“Het oude Troje ligt nog in Turkije, maar het paard staat helaas hier”

@Datzegjenuwel twitterde: “Het oude Troje ligt nog in Turkije, maar het paard staat helaas hier.” Ik vrees dat deze twitteraar gelijk heeft. Nog gevaarlijker wordt de cocktail door de kans die opportunist Farid Azarkan kortgeleden greep: als Marokkaanse Nederlander met een dubbel paspoort, pakt hij zijn ‘moment in fame’ om de ‘wij zijn Calimero-stem’ extra glans te geven. Hij mag dat zelfs doen bij Buitenhof. Maar ach ja, natuurlijk: hij vergoelijkt zonder enige reflectie dat alle Marokkaanse Nederlanders mogen denken dat redelijk Nederlands schrijven geen voorwaarde is om je te mogen profileren in de Nederlandse maatschappij.

Ook zijn volgens hem die arme IS-strijders door loverboy-achtigen omgeluld om te sterven voor het kalifaat. Zij zelf kunnen daar, makke lammetjes als zij zijn, niets aan doen. Kaboem doen kunnen ze natuurlijk wel zelf.

Bij Buitenhof draaide hij minutenlang om de hete brij heen toen hem werd gevraagd over de arrestatie van Ebru Umar. En meneer Azarkan heeft een heel, heel kort lontje. De tweet: “Wat we al wisten, opportunist @F_azarkan is zo laf om niet ronduit voor zijn mening uit te komen #buitenhof #FreeEbru” levert een block op. Meneer Azarkan, u wilt de politiek in? Zullen we u veel introspectie toewensen?

Spelregels

En zullen wij dat als Nederlandse maatschappij ook maar eens doen? Want ja, er is discriminatie. Ja, er zijn vooroordelen. Als Jodin weet ik daar alles van. Maar wil je dat doorbreken, dan zul je volgens de spelregels moeten spelen. Dat betekent: je huiswerk doen (Nederlands) en bewijzen dat je opkomt voor de normen en waarden die hier heersen: dat je kunt integreren zonder te assimileren. Moet je als etnische minderheid een stapje extra zetten om mee te doen in de maatschappij? Jazeker. Dus doe je dat.

Als wij een duidelijk signaal willen afgeven aan Erdogans Turkije, dan zit er maar een ding op: boycot Turkije als vakantieland

Alleen zo zal een ieder over twee generaties vergeten zijn dat ze je als ‘anders’ en dus ‘fout’ bestempelden. Wil je dat niet? Ga dan naar een land waar jouw normen en waarden de norm zijn, maar infiltreer en vergiftig onze samenleving niet. Dat is de kern van de zaak. Verder is deze crisis niet alleen aan de politiek en de gerechtelijke macht. Als wij een duidelijk signaal willen afgeven aan Erdogans Turkije, dat wij dit als Nederlands volk (maakt niet uit van wat voor afkomst!) niet pikken en we ons niet laten chanteren, dan zit er maar een ding op: boycot Turkije als vakantieland. De arme Turken die daar onder lijden? Laten we hopen dat het ze aanzet om te gaan protesteren tegen Ankara. Alleen weerstand van binnenuit zal Erdogan van gedachten doen veranderen. Want ook daar  geldt: een volk dat voor sultannen zwicht, verliest meer dan lijf en goed…

Of je moet natuurlijk willen zwichten voor de sultan.