Turkije is niet van plan om de in beslag genomen Aramese kerken, kloosters en begraafplaatsen in de provincie Mardin terug te geven. 

 

Eind juni berichtte onder andere Jalta over de confiscatie van 50 kerken, kloosters en begraafplaatsen van de Arameeërs in Zuidoost-Turkije. Het CDA stelde bij monde van parlementariër Martijn van Helvert Kamervragen naar aanleiding van dit nieuws. Ook in Duitsland, waar een grote Aramese gemeenschap woont, was er in de media aandacht over de inbeslagname van de kerkelijke goederen.

Turkije speelde echter de vermoorde onschuld. Enkele dagen voor de ophef had het Turkse ministerie van godsdienstzaken Diyanet de confiscatie op Twitter doodleuk ontkend. 

Begin juli circuleerden geruchten dat deze bezittingen weer zouden worden teruggeven aan de Aramese gemeenschap, maar daar is – zo blijkt nu – absoluut geen sprake van.

Johnny Shabo, voorzitter van de Aramese Federatie Nederland, heeft afgelopen woensdag een lange conference call gehad met bestuurders van Aramese kerken in de provincie Mardin. Uit dit gesprek blijkt dat het volgende aan de hand is:

  • Vooralsnog lijkt het niet op dat de Arameeërs de geconfisqueerde kerken, kloosters en begraafplaatsen terugkrijgen.
  • Deze recente confiscatieronde heeft betrekking op meer dan 100 onroerende eigendommen/goederen waaronder 50 kerken, kloosters en begraafplaatsen.
  • Er lopen nog vele rechtszaken inzake andere kerken en bezittingen die de overheid wil confisqueren.
  • Het gesprek dat op 3 juli heeft plaatsgevonden tussen ambtenaren van de provincie Mardin (inclusief leden van het speciaal comité dat de bezittingen heeft geconfisqueerd) en bestuursleden van de Aramese kerk uit Mardin heeft ertoe geleid dat de ambtenaren een document hebben getekend die louter betrekking heeft op de kerken en kloosters die door Financiën (Hazine Müsteşarlığı) zijn overgedragen aan het Turkse presidium voor godsdienstzaken (Diyanet). Deze kerken en kloosters zouden als dit document door het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt goedgekeurd weer eigendom worden van Financiën. Het zegt dus niks over het teruggeven van de kerken en kloosters aan de Aramese gemeenschap. Het heeft ook geen betrekking op de overige bezittingen wiens eigendom is overgedragen aan de gemeenten, provincie en Financiën.

De grote vraag is natuurlijk of de Europese Unie wat gaat doen. Het Europees Parlement heeft op 6 juli een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot dat land tot de EU moeten worden opgeschort, als de nieuwe Turkse grondwet in werking treedt die Erdogan veel meer macht geeft. Het Europees Parlement heeft echter maar weinig macht en de Europese Commissie kan deze motie negeren.

 

Afbeelding: © Mardin Museum