De president van de VS heeft een bloedhekel aan alles wat Obama heeft gedaan en zoekt tegelijkertijd constant een reden om zijn spierballen te laten zien. Barack Obama was een voorstander van de Iran-deal, dus macho Trump niet. Deze deal, die inhield dat in ruil voor verlichte economische sancties Iran haar kernraketprogramma moest inperken, wil Trump vernietigen. Dat is om meerdere redenen immoreel en levensgevaarlijk.

Allereerst zet het de verhoudingen op scherp. Israël is voorstander van hetgeen Trump doet, andere Europese landen zoals Frankrijk niet. Het is niet gek dat Macron daarom Trump er onlangs van wilde overtuigen om van zijn plan af te zien. Als de Amerikaanse president de deal verbreekt kan Iran onbeperkt kernwapens maken. Dat is enorm gevaarlijk, zeker nu de spanningen tussen Israël en Iran ook hoog zijn.

Trump had bovendien voor andere middelen kunnen kiezen. Als Iran Syrië steunt, kan hij dat probleem apart aanpakken in plaats van de bende laten escaleren. Deze keuze leidt tot een wapenwedloop: als Iran kernbommen heeft, volgen landen als Turkije ook. Dan is het hek van de dam.

Tot slot is dit een zeer oneerlijke gang van zaken in het recht. Pacta sunt servanda luidt de rechtsregel die alle juristen op hun studie hebben gekregen: afspraken moeten nagekomen worden. Als Trump uit dit ‘contract’ stapt, belemmert dat de eerlijke rechtsgang. Bovendien worden de VS dan niet meer als goede partner gezien om internationale afspraken mee te maken. En juist op het internationale speelveld is een goede gang van zaken in het recht nodig: het gaat om de grootste zaken voorstelbaar en om vele mensenlevens.

Trump overtreft zichzelf vaak, en nu wederom: hij speelt met het leven van vele mensen en het blijkt wederom dat hij niet te vertrouwen is.

 

Afbeelding: Wikimedia, Wikipedia Commons