De tombe van de Amerikaanse oud-president Andrew Jackson is besmeurd. Het woord ‘moordenaar’ is geschreven op de begraafplaats samen met anarchistische symbolen. De oud-president is geen onomstreden figuur: hij is verantwoordelijk voor de geduchte ‘trail of tears’  en was een slavenhouder.

In 1854 werd Jackson begraven. De Andrew Jackson Foundation reageert geschokt: Zoiets hebben we nog nooit gezien. Het is een droeve dag voor ons allemaal.” Ondanks zijn omstreden bewind is het graf nooit eerder verstoord.

Hoewel kritiek op Jackson terecht kan zijn, is dit natuurlijk niet de oplossing. Allereerst is een actie als deze tegen een op dit moment weerloze man niet meer dan laf en asociaal, bovendien krijgt niemand sympathie voor de standpunten van de besmeurders. In een democratie los je meningsverschillen en beladen kwesties als deze op met woorden en een goede discussie, niet met strafbare feiten.

Afbeelding: Wikimedia, Wikpedia Commons